Postępy Fizyki 47 (4)

Tom

47

Zeszyt

4

Rok

1996
Postępy Fizyki 47 (4) 1996
Spis treści:
 
 1. Droga do nowych jąder str. 319 R. Broda
 2. Teoria kwantowa: wciąż zwariowana po tylu latach tłum. D. Greenberger, A. Zeilinger, RÓŻNE
 3. Znaczenie Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej dla polskiej nauki A.Z. Hrynkiewicz, J.A. Janik, R. Sosnowski, WSPOMNIENIA - ROCZNICE s. 355
 4. Jubileusz fizyki na Hożej A. Hrynkiewicz, J.Y. Ostrowski s. 375
 5. Georg Wulff 1863 - 1925 M. Suffczyński, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 383
 6. - Konferencja nt. dynamiki nieliniowej, systemów chaotycznych i złożonych w Zakopanem R. Żelazny s. 391
 7. RECENZJE
 8. E. Skrzypczak, Z. Szefliński: Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, wyd. I rec. A. Bałanda s. 395
 9. J.R. Taylor: Wstęp do analizy błędu pomiarowego rec. L. Dobaczewski s. 397
 10. B.F. Schutz: Wstęp do ogólnej teorii względności rec. L.M. Sokołowski s. 398
 11. LISTY DO REDAKCJI - Pugwash Ł.A. Turski s. 405
 12. KRONIKA, s. 407