Postępy Fizyki 45 (5)

Tom

45

Zeszyt

5

Rok

1994
Postępy Fizyki 45 (5) 1994
Spis treści:
 
  1. Optyka fal atomowych z użyciem struktur dyfrakcyjnych O. Carnal, J. Mlynek, tłum. K. Kolwas s. 419
  2. RÓŻNE: Akceleratory medyczne w radioterapii: historia, stan obecny i perspektywy O. A. Chomicki, W. H. Scharf s. 433
  3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Zarys dziejów "Hożej" A. K. Wróblewski s. 459
  4. ROZMOWY: Ciekawość i współczucie (rozmowa z Victorem Weisskopfem) tłum. B. Wojtowicz s. 487
  5. NOWOŚĆI NAUKOWE: Niewidzialna promieniotwórczość A. Sobiczewski s. 497
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Światło i informacja: Konferencja GIREP '93 M. Staszel s. 501
  7. RECENZJE: H. Haken: Światło. Fale, fotony, atomy; J. W. Goodman: Optyka statystyczna rec. Z. Białynicka-Birula; J. Szudy s. 503
  8. KRONIKA s. 509