Postępy Fizyki 45 (1)

Tom

45

Zeszyt

1

Rok

1994
Postępy Fizyki 45 (1) 1994
Spis treści:
 
  1. LEP i wyniki uzyskane przez DELPHI po czterech latach działania Współpraca DELPHI-Polska s. 3
  2. RÓŻNE: Komputery kwantowe; Granty KBN z fizyki - II i III konkurs D. Deutsch, tłum. J. Mostowski; -s. 45
  3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Onsager Ł. A. Turski s. 69
  4. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: O tym, jak nietoperze obaliły teorię względności A. Trautman s. 73
  5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: XVI Międzynarodowa Konferencja Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Z. Ajduk, S. Pokorski s. 85
  6. RECENZJE: K. Shimoda: Wstęp do fizyki laserów rec. F. Kaczmarek s. 87
  7. KRONIKA s. 89