Postępy Fizyki 44 (6)

Tom

44

Zeszyt

6

Rok

1993
Postępy Fizyki 44 (6) 1993
Spis treści:
 
  1. Mechanizmy reakcji w zderzeniach jądro-jądro przy niskich i średnich energiach K. Siwek-Wilczyńska, J. Wilczyński s. 543
  2. Każdony dla każdego F. Wilczek, tłum. T. Dietl s. 565
  3. RÓŻNE: Elektroniczne biblioteki i bazy informacyjne z dziedziny nauk fizycznych; Lekcja pokory E. Kuczyńska, B. Rykaczewska-Wiorogórska; D. Kleppner, tłum. P. Sobkowicz s. 579
  4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Jan Hendrik Oort - wielki astronom XX w. A. Woszczyk s. 599
  5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH: II Ogólnopolski Konkurs Uczniowskich Prac Naukowych z Fizyki; Szkoła Nauk Ścisłych - niepaństwowa wyższa uczelnia W. Gorzkowski; T. Dietl s. 611
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Laboratoria mikrokomputerowe w nauczaniu - Seminarium NATO w Amsterdamie H. Szydłowski s. 623
  7. RECENZJE: M. Pluta: Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym rec. J. Petykiewicz s. 627
  8. LISTY DO REDAKCJI: Polski fizyk profesorem College de France J. Hurwic s. 629
  9. KRONIKA s. 631
  10. ROCZNY SPIS TREŚCI - TOM 44 (1993) s. 641