Postępy Fizyki 44 (4)

Tom

44

Zeszyt

4

Rok

1993
Postępy Fizyki 44 (4) 1993
Spis treści:
 
  1. Fullereny K.I. Wysokiński s. 339
  2. Układy otwarte - niezwykły świat stanów nierównowagi H. Haken, tłum. J. Hołyst, A. Kujawski s. 365
  3. RÓŻNE: Prosta metoda rozwiązywania jednowymiarowego równania Schrodingera K. Banaszek s. 381
  4. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Hiperjądra: czterdzieści lat później J. A. Zakrzewski s. 399
  5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Układy odniesienia od Kopernika do Einsteina: Międzynarodowa Konferencja GIREP-u (Toruń 1991) oraz Ogólnopolska Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna (Toruń 1992) J. Turło s. 411
  6. RECENZJE: Informacja obrazowa, praca zbiorowa, koordynator: M. Ostrowski rec. H. L. Oczkowski s. 415
  7. LISTY DO REDAKCJI: Jak oduczyć szczególnej teorii względności?; Odpowiedź na list dra Czerniawskiego J. Czerniawski; A. Szymacha s. 421
  8. KRONIKA s. 423