Postępy Fizyki 43 (6)

Tom

43

Zeszyt

6

Rok

1992
Postępy Fizyki 43 (6) 1992
Spis treści:
 
  1. W.J. Świątecki - Porządek, chaos i dynamika jąder (str. 507)
  2. J. Gil - Pulsary a relatywistyczne teorie grawitacji (str. 521)
  3. R. Męclewski, S. Mróz, K. Wojciechowski, A. Szaynok - Profesor Jan Nikliborc: twórca Wrocławskiej Szkoły Fizyki Powierzchni Ciała Stałego (str. 549)
  4. G. Marx - Jak długo trwa jedna sekunda? (tłum. C. Iwaniszewska) (str. 565)
  5. A. Kopystyńska - Czwarta Europejska Konferencja Fizyki Atomowej i Cząsteczkowej (str. 575)
  6. C. Iwaniszewska - Spotkanie dwóch światów (str. 577)
  7. T. Durakiewicz - Warsztat izotopowy: impresje z międzynarodowego sympozjum (str. 579)
  8. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki, t. 2, cz. I (rec. K. Grotowski) (str. 581)
  9. KRONIKA (str. 585)