Postępy Fizyki 43 (5)

Tom

43

Zeszyt

5

Rok

1992
Postępy Fizyki 43 (5) 1992
Spis treści:
 
 1. A. Krasiński - Fizyka w niejednorodnym Wszechświecie (str. 415)
 2. A. K. Wróblewski - Dzieci Arystotelesa (str. 431)
 3. P. Sobkowicz - Sieci komputerowe (str. 441)
 4. M. Płoszajczak, A. Sobiczewski, J. Wilczyński - Wspomnienie o Zbigniewie Bochnackim (str. 445)
 5. H. Wrembel, Z. Meger - Promieniowanie ciała doskonale czarnego (str. 457)
 6. W. Gorzkowski - I Ogólnopolski konkurs uczniowskich prac naukowych z fizyki (str. 471)
 7. W. Gorzkowski - Wykłady dla uczniów i nauczycieli w IF PAN (str. 477)
 8. H. Wrembel - Komputery w fizyce - europejska szkoła letnia (str. 481)
 9. J. Bąk-Misiuk - Charakterystyka materiałów i struktur. Konferencja w Smolenicach (str. 483)
 10. M. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski: Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie (rec. W. Gorzkowski) (str. 485)
 11. K. Gniadek: Optyczne przetwarzanie informacji (rec. T. Szoplik) (str. 488)
 12. KRONIKA (str. 491)