Postępy Fizyki 43 (4)

Tom

43

Zeszyt

4

Rok

1992
Postępy Fizyki 43 (4) 1992
Spis treści:
 
 1. J.I. Friedman - Rozpraszanie głęboko nieelastyczne: porównania z modelem kwarkowym (tłum. A. Kupść) (str. 335)
 2. R.S. Ingarden - Ostatni wykład (str. 359)
 3. S.A. Chojnacki - Wspomnienia o Gieorgiju Nikołajewiczu Florowie (str. 363)
 4. B. Średniawa - Wczesne badania nad podstawami szczególnej i ogólnej teorii względności w Polsce (str. 367)
 5. A. Szymacha - Jak uczyć szczególnej teorii względności (str. 381)
 6. J. Wołowski - XXI Europejska Konferencja na temat Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią (str. 391)
 7. F. Jaroszyk - Fizyka w Medycynie: Sympozjum z okazji 70-lecia powstania Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu (str. 393)
 8. P. Sobkowicz - VII Międzynarodowa Szkoła Zimowa Nowych Osiągnięć w Fizyce Ciała Stałego (str. 395)
 9. J. Przedmojski: Rentgenowskie metody badawcze w inżynierii materiałowej (rec. E. Łągiewka) (str. 397)
 10. A. Kawski: Fotoluminescencja roztworów (rec. D. Frąckowiak) (str. 399)
 11. KRONIKA (str. 403)