Postępy Fizyki 43 (2)

Tom

43

Zeszyt

2

Rok

1992
Postępy Fizyki 43 (2) 1992
Spis treści:
 
 1. J. Rayski - Klasyfikacja cząstek i pól fundamentalnych (str. 115)
 2. R. E. Taylor - Rozpraszanie głęboko nieelastyczne: pierwsze lata (tłum. A. Lipniacka) (str. 123)
 3. T. Schucker - Węzły i ich powiązanie z fizyką (tłum. B. Wojtowicz) (str. 167)
 4. R. Broda - Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Ogazie (str. 179)
 5. J. Janik, A. Kaczmarski, K. Sokalski - Hydrodynamika ciekłych kryształów w I pracowni fizycznej (str. 185)
 6. M. Kugler - Ruch w nieinercjalnych układach odniesienia: nowe spojrzenie na starą fizykę (tłum. Z. Ajduk) (str. 189)
 7. B. Torresani - Analiza falkowa - metoda badania sygnałów w matematyce i fizyce (tłum. J. Kalinowski) (str. 203)
 8. B. Janowska-Dmoch - Międzynarodowe Kolokwium Optyczne DOE 91 (str. 217)
 9. H. Wrembel - Oznaczanie pierwiastków w przyrodzie - sympozjum w Loen (str. 219)
 10. J. Orear: Fizyka, t. 1 i 2 (rec. S. Salach) (str. 223)
 11. E. Leader, E. Predazzi: Wstęp do teorii oddziaływań kwarków i leptonów (rec. J. Kwieciński) (str. 224)
 12. KRONIKA (str. 227)