Postępy Fizyki 42 (4)

Tom

42

Zeszyt

4

Rok

1991
Postępy Fizyki 42 (4) 1991
Spis treści:
 
  1. W. A. Kamiński - Reakcje podwójnej wymiany ładunku z pionami: nowe perspektywy fizyki jądrowej (str. 369)
  2. H.Z. Wrembel - Zagadnienie rtęci w morzu: sposoby oznaczania i skutki skażenia środowiska przyrodniczego (str. 387)
  3. B. Średniawa - Rola współpracy Mariana Smoluchowskiego i Teodora Svedberga w prowadzonych w pierwszych latach XX wieku badaniach ruchów Browna i fluktuacji (str. 423)
  4. M. Kozłowski, M. Kowalczyk - Badanie przejść: chaos-uporządkowanie-chaos w układzie dwóch oscylatorów sprzężonych nieliniowo (str. 457)
  5. P. Krawczyk - XIII Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 461)
  6. E. Łągiewka - Międzynarodowa konferencja krystalografii stosowanej w Cieszynie (str. 462)
  7. E. Łągiewka - Letnia Szkoła nt. metody Rietvelda (RSSB-90) w Cieszynie (str. 464)
  8. S. Brandt, H.D. Dahmen: Mechanika kwantowa w obrazach (rec. J. Zakrzewski) (str. 467)
  9. B. Średniawa: Mechanika kwantowa (rec. P. Staszewski) (str. 468)
  10. KRONIKA (str. 473)