Postępy Fizyki 40 (6)

Tom

40

Zeszyt

6

Rok

1989
Postępy Fizyki 40 (6) 1989
Spis treści:
 
  1. J. J. Bara - Nadprzewodniki oglądane przez pryzmat spektroskopii mössbauerowskiej (str. 467)
  2. E. Brun - Hierarchie uporządkowania (tłum. G. Tęcza) (str. 495)
  3. J. Badziak - Lasery ekscymerowe na halogenkach gazów szlachetnych (str. 525)
  4. T. Szoplik - Komputery optyczne '88 - konferencja w Tulonie (str. 545)
  5. Z. Błaszczak - XIII Międzynarodowa Konferencja Optyki Koherentnej i Nieliniowej w Mińsku (str. 546)
  6. M. Wasielewski - Międzynarodowe Seminarium Materiałów Organicznych dla Elektroniki i Elektrotechniki (str. 549)
  7. J. V. Iribarne, H. R. Cho: Fizyka atmosfery (rec. S. P. Malinowski) (str. 551)
  8. F. Close: Kosmiczna cebula (rec. Z. Ajduk) (str. 552)
  9. KRONIKA (str. 555)