Postępy Fizyki 40 (3)

Tom

40

Zeszyt

3

Rok

1989
Postępy Fizyki 40 (3) 1989
Spis treści:
 
  1. M. S. Wartak - Jak wykorzystać magnometr kwantowy do badania mechaniki kwantowej? (str. 211)
  2. P. Haensel - Supernowa 1987A: konfrontacja teorii z obserwacjami (str. 233)
  3. J. J. Bara - Dojrzały wiek spektroskopii mössbauerowskiej (str. 261)
  4. H. Wrembel - Zastosowania fluorescencji chlorofilu - Seminarium w Bad Honnef (str. 269)
  5. M. Subotowicz - Międzynarodowa Konferencja Implantacyjna w Lublinie (str. 270)
  6. P. Chmela: Wprowadzenie do optyki nieliniowej (rec. K. Wódkiewicz) (str. 273)
  7. J. Kalisz, N. Massalska, J. M. Massalski: Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami (rec. J. Mostowski) (str. 274)
  8. KRONIKA (str. 277)