Postępy Fizyki 39 (3)

Tom

39

Zeszyt

3

Rok

1988
Postępy Fizyki 39 (3) 1988
Spis treści:
 
 1. D. H. Davis, J. Pniewski - Własności hiperjąder w stanie podstawowym (str. 199)
 2. L. Pokora, Z. Ujda - Lasery na swobodnych elektronach (str. 223)
 3. J. M. Langer - Defekty punktowe o głębokich poziomach w półprzewodnikach (str. 245)
 4. P. Trzaskoma - O interpretacji mechaniki kwantowej (str. 257)
 5. E. Weinert-Rączka - VII Dni Wymiany Doświadczeń Nauczania Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych (str. 271)
 6. J. Stepaniak - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii HEP '87 (str. 272)
 7. W. Nazarewicz, Z. Szymański - Międzynarodowa Konferencja ,,Kryształy Jądrowe'' na Krecie (str. 273)
 8. J. Mostowski - Czwarta Międzynarodowa Konferencja Procesów Wielofotonowych (str. 275)
 9. J. Werle - XIX Ogólne Zgromadzenie IUPAP oraz konferencja: Fizyka w Technologicznym Świecie (str. 276)
 10. J. Spałek - Fizyka w uczelniach technicznych: dokąd zmierza? (str. 281)
 11. KRONIKA (str. 283)