Postępy Fizyki 39 (2)

Tom

39

Zeszyt

2

Rok

1988
Postępy Fizyki 39 (2) 1988
Spis treści:
 
 1. W. Nazarewicz, Z. Szymański - Superdeformacja jąder atomowych (str. 103)
 2. M. Kasha - Pięćdziesiąt lat schematu poziomów Jabłońskiego (tłum. A. Kowalczyk) (str. 131)
 3. A. Oleś - Marian Mięsowicz - członek honorowy PTF (str. 141)
 4. J. Hurwic - Francuskie Towarzystwo Fizyczne (str. 147)
 5. K. Rzążewski - Skoki kwantowe (str. 149)
 6. Z. Białynicka-Birula - Pierwsze pomiary fazy Berry'ego(str. 157)
 7. S. Michalak- XXIX Zjazd Fizyków Polskich (str. 165)
 8. J. Konopka - Konferencja robocza EPS na temat zatrudnienia fizyków w Europie (str. 166)
 9. K. Durczewski - IV Szkoła-Sympozjum Fizyki Metali (str. 168)
 10. L. Firlej - II francusko-polskie seminarium niskowymiarowych przewodników organicznych i polimerów elektroaktywnych w Nancy (str. 170)
 11. J. Langer - Międzynarodowa Konferencja Luminescencyjna (ICL-87) (str. 171)
 12. B. K. Ridley - Czas, przestrzeń, rzeczy (rec. A. Magryta) (str. 173)
 13. P. Tomaszewski - Publiczny pokaz nadprzewodnictwa we Wrocławiu (str.177)
 14. KRONIKA (str. 179)