Postępy Fizyki 38 (5)

Tom

38

Zeszyt

5

Rok

1987
Postępy Fizyki 38 (5) 1987
Spis treści:
 
  1. R. R. Gałązka - Półprzewodniki półmagnetyczne (str. 391)
  2. R. G. Brewer, E. L. Hahn - Pamięć atomowa (tłum. M. Hamera) (str. 399)
  3. S. Weinberg - Pr
  4. Zeszłość i przyszłość fizyki cząstek elementarnych (tłum. Z. Ajduk) (str. 413)
  5. B. Średniawa - Wspomnienie o procesorze Janie Weyssenhoffie (str. 425)
  6. P. Pierański, K. W. Wojciechowski, A. Brańka, M. Godlewska - Metoda symulacji mechanicznej w badaniu klasycznych układów wielu ciał (str. 437)
  7. K. I. Wysokiński - Odkrycie wysokotemperaturowych nadprzewodników (str. 463)
  8. W. Nowak - Szkoła Zaawansowanych Technik Fizyki Obliczeniowej oraz Konferencja Perspektyw Fizyki Obliczeniowej (str. 473)
  9. J. D. Bjorken, S. D. Drell - Relatywistyczna teoria kwantów (rec. P. Kosiński, W. Tybor) (str. 475)
  10. KRONIKA (str. 477)