Postępy Fizyki 38 (4)

Tom

38

Zeszyt

4

Rok

1987
Postępy Fizyki 38 (4) 1987
Spis treści:
 
  1. L. Dobrzyński - Neutronowe badania ferromagnetyków metalicznych (str. 279)
  2. T. Monceau, M. Renard - Ślizgająca się fala gęstości ładunku indukuje transport elektronowy (tłum. W. Suski) (str. 299)
  3. A. Śliwiński - Nowa wartość standardowej prędkości dźwięku w powietrzu (str. 311)
  4. A. Wróblewski - Trzysta lat "Zasad" Newtona (str. 315)
  5. A. Budziak - Lokalizacja śladów cząstek naładowanych w komorach strimerowych za pomocą metod optycznych (str. 345)
  6. P. Tomaszewski - Europejskie spotkanie krystalografów we Wrocławiu (str. 369)
  7. H. Wrembel - Konferencja IX CANAS/Analytiktreffen 1986 (str. 370)
  8. J. Petykiewicz - Optyka falowa (rec. E. Jagoszewski) (str. 373)
  9. KRONIKA (str. 375)