Postępy Fizyki 38 (2)

Tom

38

Zeszyt

2

Rok

1987
Postępy Fizyki 38 (2) 1987
Spis treści:
 
  1. A. Kujawski - Odwrócenie czoła fali świetlnej w zjawiskach nieliniowych (str. 95)
  2. A. Kastler - Max Planck i pojęcie kwantu energii świetlnej E = hv (tłum. J. Piasecki) (str. 107)
  3. F. Mezei - Spektroskopia neutronowego echa spinowego (tłum. I. Sosnowska) (str. 119)
  4. Z. Mizgier, S. J. Niementowski - Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Część IV. Okres 1945-1975 (str. 127)
  5. Z. Ajduk - IX Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 169)
  6. T. Grycuk, H. Wrembel - Konferencja EGAS w Marburgu (str. 170)
  7. E. Łągiewka - Międzynarodowa Konferencja Krystalografii Stosowanej w Cieszynie (str. 173)
  8. M. A. Herman - Supersieci, mikrostruktury i mikroprzyrządy - konferencja w Göteborgu (str. 174)
  9. I. S. Słobodecki, L. G. Asłamazow - Zdania z fizyki (rec. J. B. Brojan) (str. 177)
  10. KRONIKA (str. 181)