Postępy Fizyki 37 (4)

Tom

37

Zeszyt

4

Rok

1986
Postępy Fizyki 37 (4) 1986
Spis treści:
 
  1. H. Arodź - Albert Einstein a problem unifikacji oddziaływań fundamentalnych (str. 297)
  2. J. A. Zakrzewski - Odkrycie neutralnego bozonu pośredniczącego w anihilacji antyprotonów z protonami (str. 311)
  3. N. G. van Kampen - Spuścizna Smoluchowskiego w fizyce statystycznej (tłum. D. Śledziewska i Ł. A. Turski) (str. 351)
  4. K. Bleuler - Garść wspomnień o Wolfgangu Paulim i o wczesnym okresie pobytu w Zurychu (tłum. W. Zielińska) (str. 361)
  5. B. Stryła, W. Kuczyński - Anizotropia napięcia powierzchniowego w nematykach (str. 369)
  6. P. Fulde - Ciężkie fermiony (tłum. E. Kaczmarek-Morawiec) (str. 379)
  7. Z. Błaszczak - Lasery i ich zastosowanie - konferencja w Dreźnie (str. 385)
  8. J. Piotrowski, A. Rogalski - Półprzewodnikowe detektory podczerwieni (rec. L. Jędral) (str. 387)
  9. M. Grynberg - Wizyta w Chinach (str. 391)
  10. KRONIKA (str. 393)