Postępy Fizyki 37 (2)

Tom

37

Zeszyt

2

Rok

1986
Postępy Fizyki 37 (2) 1986
Spis treści:
 
  1. J. Pniewski - Identyfikacja jąder (str. 113)
  2. S. van der Meer - Chłodzenie stochastyczne i gromadzenie antyprotonów (tłum. J. M. Pawlak i P. Sobkowicz) (str. 127)
  3. M. Kac - Marian Smoluchowski a ewolucja idei statystycznej w fizyce (tłum. B. Cichocki) (str. 145)
  4. J. Hurwic - Pracownia Radiologiczna im. Mirosława Kernbauma przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim. W 40. rocznicę śmierci Ludwika Wertensteina (str. 151)
  5. A. Oleś - Niskoenergetyczne neutrony (str. 169)
  6. M. Staszel - Konferencja Microscience '85 (str. 183)
  7. Z. Ajduk, S. Pokorski - VIII Warszawskie Sympozjum Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 184)
  8. A. Kordus - Plazma - właściwości i zastosowania w technice (rec. M. Sadowski) (str. 187)
  9. Fizyka i ewolucja wnętrza Ziemi, red. R. Teisseyre (rec. J. A. Czubek) (str. 188)
  10. KRONIKA (str. 197)