Postępy Fizyki 36 (6)

Tom

36

Zeszyt

6

Rok

1985
Postępy Fizyki 36 (6) 1985
Spis treści:
 
  1. K. I. Wysokiński, T. Dietl - Całkowity i ułamkowy kwantowy elekt Halla (str. 515)
  2. L. M. Sokołowski - Teorie Kaluzy-Kleina (str. 539)
  3. J. Kołodziejczak - Stan i kierunki rozwoju fizyki w Polsce (str. 557)
  4. P. Myśliński - Femtosekundowe impulsy światła (str. 573)
  5. S. Kałuża - Współczesne problemy fizyki i dydaktyki fizyki - Konferencja dla nauczycieli (str. 583)
  6. W. Szuszkiewicz - V Konferencja Ogólna Wydziału Materii Skondensowanej EPS (str. 584)
  7. A. Sukiennicki, A. Zagórski - Fizyka Ciała Stałego (rec. Henryk Konwent) (str. 587)
  8. KRONIKA