Postępy Fizyki 36 (5)

Tom

36

Zeszyt

5

Rok

1985
Postępy Fizyki 36 (5) 1985
Spis treści:
 
 1. J. Garbarczyk, W. Jakubowski - Przewodniki superjonowe (str. 415)
 2. B. Jancewicz - Czy są potrzebne jednostki podstawowe? (str. 439)
 3. D. Curie, S. Lehrer - Maria i Piotr Curie (tłum. W. Zielińska) (str. 455)
 4. B. Badełek, Z. Dziembowski, M. Krawczyk - Fizyka cząstek elementarnych w 1984 r. (str. 481)
 5. S. Zachara - XXVIII Zjazd Fizyków Polskich (str. 487)
 6. M. Grynberg - XVII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w San Francisco (str. 488)
 7. H. Szydłowski - Międzynarodowa Konferencja GIREP '84 na temat nauczania mechaniki (str. 489)
 8. A. Sobiczewski - Międzynarodowa Konferencja Mas Atomowych (str. 491)
 9. A. Szymański, A. Mulak. A. Duda, A. Romanowski - Optyka elektronowa (rec. Stefan Nowicki) (str. 495)
 10. A. Bohr, B. R. Mottelson - Struktura jądra atomowego. T. 2. Deformacje Jądrowe (rec. Zbigniew Bochnacki) (str. 496)
 11. KRONIKA
 12. LIST DO REDAKCJI