Postępy Fizyki 36 (3)

Tom

36

Zeszyt

3

Rok

1985
Postępy Fizyki 36 (3) 1985
Spis treści:
 
  1. L. M. Sokołowski - Inflacja Wszechświata (str. 199)
  2. A. Kopystyńska - Zderzeniowy przekaz energii wzbudzenia w parach atomowych w obecności promieniowania laserowego (str. 225)
  3. B. S. DeWitt - Kwantowa grawitacja (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 235)
  4. W. Królikowski - Wojciech Rubinowicz - Wielki Fizyk Okresu Przełomu (str. 259)
  5. R. S. Ingarden - Wojciech Rubinowicz jako fizyk matematyczny (str. 265)
  6. A. Kujawski - Fala krawędziowa w teorii dyfrakcji Younga-Rubinowicza (str. 273)
  7. A. Witko - X Międzynarodowa Konferencja Ciekłych Kryształów w Yorku (str. 281)
  8. W. Suski - Międzymetaliczne Połączenia Ziem Rzadkich i Aktynowców - Konferencja w St. Pölten (str. 282)
  9. KRONIKA