Postępy Fizyki 34 (4)

Tom

34

Zeszyt

4

Rok

1983
Postępy Fizyki 34 (4) 1983
Spis treści:
 
 1. S. Weinberg - Rozpad protonu (tłum. M. Staszel) (str. 223)
 2. A. L. Schawlow - Spektroskopia w nowym świetle (tłum. K. Rosiński) (str. 245)
 3. Z. Wilhelmi - Sytuacja fizyki jądrowej w Polsce i perspektywy jej rozwoju (str. 267)
 4. Z. Zawisławski - Czesław Wachtl (1913-1982) (str. 287)
 5. H. Szydłowski - Kształcenie nauczycieli fizyki w świetle konferencji międzynarodowej w Trieście (str. 291)
 6. W. Duliński, J. Turnau - LEP: kolejny krok w kierunku poznania najgłębszych struktur materii (str. 297)
 7. G. Białkowski - Międzynarodowe kolokwium poświęcone historii fizyki cząstek elementarnych w Paryżu (str. 321)
 8. T. Dietl, J. Kossut - XVI Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Montpellier (str. 322)
 9. A. Graja - Konferencja wysokoprzewodzących polimerów i kryształów organicznych w Les Arcs (str. 324)
 10. J. Ginter - Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego (J. Stankowski) (str. 327)
 11. J. D. Jackson - Elektrodynamika klasyczna (Z. Ajduk) (str. 328)
 12. KRONIKA