Postępy Fizyki 34 (1)

Tom

34

Zeszyt

1

Rok

1983
Postępy Fizyki 34 (1) 1983
Spis treści:
 
 1. B. Muchotrzeb - Kosmologia (str. 3)
 2. G.'t Hooft - Teorie z cechowaniem sił między cząstkami elementarnymi (tłum. J. Kalinowski) (str. 19)
 3. I. S. Szapiro - Historia odkrycia równań Maxwella (tłum. W. Kruczek) (str. 53)
 4. B. Średniawa - Stulecie odkrycia ruchów Browna w gazach przez Łukasza Bodaszewskiego (str. 71)
 5. J. Glazer - otrzymywanie obrazów torów cząstek metodą kserograficzną (str. 75)
 6. M. W. Kalinowski - Międzynarodowa Szkoła ''Grand Unified Theories and Related Topics'' w Kioto (str. 85)
 7. Z. Ajduk, S. Pokorski - V Warszawskie Sympozjum Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 87)
 8. Aldert van der Ziel - Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego (J. J. Dubowski) (str. 89)
 9. W. Brunner, W. Radloff, K. Junge - Elektronika kwantowa. Wprowadzenie do fizyki laserów (F. Kaczmarek) (str. 92)
 10. J. B. A. England - Metody doświadczalne fizyki jądrowej (A. Budzanowski) (str. 93)
 11. KRONIKA