Postępy Fizyki 31 (3)

Tom

31

Zeszyt

3

Rok

1980
Postępy Fizyki 31 (3) 1980
Spis treści:
 
 1. M. A. Herman - Współczesne lasery heterozłączowe (str. 207)
 2. D. Mączka, A. Latuszyński, J. Pomorski - 15 lat elektromagnetycznej separacji izotopów w Zakładzie Fizyki Jądrowej IF UMCS (str. 229)
 3. H. Cofta - Szczepan Szczeniowski (1898-1979) (str. 253)
 4. H. Szydłowski - Niepewności i błędy pomiarowe (str. 261)
 5. R. Gokieli, A. Ziemiński - Fizyka cząstek elementarnych w 1979 roku (str. 269)
 6. W. J. Willis - Wielkie spektrometry (tłum. B. Badełek) (str. 299)
 7. J. Bartke - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii i Struktury Jądra w Vancouver (str. 297)
 8. M. Kuś, M. Lewenstein - Międzynarodowa Szkoła Solitonowa w Jadwisinie (str. 298)
 9. W. Wacławek - III Seminarium Naukowe Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (str. 300)
 10. J. R. Meyer-Arendt - Wstęp do optyki (S. Kielich) (str. 303)
 11. P. Wilkes - Fizyka ciała stałego dla metaloznawców (S. Gorczyca, M. Dollar) (str. 305)
 12. KRONIKA