Postępy Fizyki 30 (6)

Tom

30

Zeszyt

6

Rok

1979
Postępy Fizyki 30 (6) 1979
Spis treści:
 
 1. J. Pniewski - Początki fizyki hiperjąder (str. 517)
 2. R. R. Gałązka - Półprzewodniki półmagnetyczne (str. 537)
 3. P. L. Kapica - Plazma i kontrolowana reakcja termojądrowa (tłum. J. Kurzyna) (str. 547)
 4. M. Suffczyński - W stulecie Einsteina (str. 559)
 5. J. Białek, M. Kozielska - Wykorzystanie elektronicznej techniki obliczeniowej w nauczaniu fizyki (str. 571)
 6. G. Charpak - Wielodrutowe i dryfowe komory proporcjonalne (tłum. B. Badełek) (str. 579)
 7. B. Rozenfeld - ICPA-5. V Międzynarodowa Konferencja Anihilacji Pozytonów w Lake Yamanaka, Japonia (str. 593)
 8. W. Świątkowski - XII Ogólnopolskie Seminarium Anihilacji Pozytonów w Piechowicach (str. 594)
 9. A. M. Dezor, P. B. Sczaniecki - Konferencja RAMIS 79 w Poznaniu (str. 594)
 10. Z. Ajduk - II Międzynarodowe Sympozjum "Struktura hadronów i ich wielorodna produkcja" w Kazimierzu Dolnym (str. 595)
 11. P. Decowski - Konferencja poświęcona zagadnieniu kolektywnych ruchów jądrowych o dużej amplitudzie w Keszthely (str. 596)
 12. A. I. Anselm - Podstawy fizyki statystycznej i termodynamiki (J. Piasecki) (str. 599)
 13. N. A. Dyson - Promieniowanie rentgenowskie w fizyce atomowej i jądrowej (J. Auleytner) (str. 600)
 14. KRONIKA