Postępy Fizyki 30 (3)

Tom

30

Zeszyt

3

Rok

1979
Postępy Fizyki 30 (3) 1979
Spis treści:
 
 1. D. W. Sciama - Czarne dziury i ich termodynamika (tłum. L. M. Sokołowski) (str. 215)
 2. Z. Strugalski - Bronisław Kuchowicz (1932-1978) (str. 239)
 3. G. Białkowski, A. Kujawski - Wspomnienie o Bohdanie Karczewskim (str. 243)
 4. Z. Rek, M. Szczekowski - Nowa cząstka elementarna - lepton tau (str. 249)
 5. G. Białkowski - Przedmiot, zadania i potrzeby dydaktyki fizyki (str. 265)
 6. J. Auleytner - XI Międzynarodowy Kongres Krystalografii w Warszawie (str. 279)
 7. T. Bołd - Krystalografia Stosowana - konferencja w Kozubniku (str. 280)
 8. A. Turos - Międzynarodowa Konferencja "Ion Beam Modification of Materials" w Budapeszcie (str. 282)
 9. N. Piślewski - V Międzynarodowa Letnia Szkoła AMPERE w Grecji (str. 283)
 10. N. Piślewski - XX Kongres AMPERE w Tallinnie w ZSSR (str. 284)
 11. J. Krynicki - Międzynarodowa Konferencja "Defekty i Efekty Radiacyjne w Półprzewodnikach" w Nicei (str. 285)
 12. T. Figielski - Sympozjum na temat dyslokacji w Hünfeld (str. 286)
 13. H. Lachowicz - IV Międzynarodowa Konferencja "Ferryty Mikrofalowe" w Jabłonnie (str. 286)
 14. M. Kłyś-Łodzińska - Budowa materii w świetle mechaniki kwantowej (I. Białynicki-Birula) (str. 289)
 15. G. L. Bir, G. E. Pikus - Symetria i odkształcenia w półprzewodnikach (M. Suffczyński) (str. 291)
 16. KRONIKA