Postępy Fizyki 29 (6)

Tom

29

Zeszyt

6

Rok

1978
Postępy Fizyki 29 (6) 1978
Spis treści:
 
 1. N. Mott - Elektrony w szkle (tłum. J. Chroboczek) (str. 563)
 2. J. H. Van Vleck - Mechanika kwantowa - klucz do zrozumienia magnetyzmu (tłum. K. Szumilin) (str. 577)
 3. I. Malecki - Współczesne zastosowania akustyki fizycznej (str. 597)
 4. H. Dymaczewski, W. Mischke, M. Przybylski - Ultrafioletowe lasery azotowe (str. 617)
 5. I. Białynicki-Birula - 50 lat równania Diraca (str. 635)
 6. A. Zastawny - Włodzimierz Mościcki (1911-1977) (str. 643)
 7. R. Męclewski - Sympozjum Fizyki Powierzchni w Trzebieszowicach (str. 647)
 8. K. Blinowska - BIOSIGMA 78. Międzynarodowe Sympozjum Analizy Sygnałów i Obrazów w Medycynie i Biologii w Paryżu (str. 647)
 9. K. Fiałkowski - XVIII Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej w Zakopanem (str. 648)
 10. I. I. Olchowski - Mechanika teoretyczna (B. Średniawa) (str. 651)
 11. KRONIKA