Postępy Fizyki 29 (5)

Tom

29

Zeszyt

5

Rok

1978
Postępy Fizyki 29 (5) 1978
Spis treści:
 
 1. A. Hrynkiewicz - Rola fizyki we współczesnym świecie (str. 471)
 2. A. Turos - Zastosowania akceleratorów w pozajądrowych badaniach fizycznych (str. 479)
 3. J. Bartke - Oddziaływania cząstek wirtualnych (str. 497)
 4. M. Mięsowicz - Wspomnienie o I Międzynarodowej Konferencji Promieni Kosmicznych w Krakowie (1947) (str. 513)
 5. J. Szpilecki - W 15 rocznicę śmierci Zygmunta Klemensiewicza (str. 519)
 6. O nauce. Z profesorem Johnem Archibaldem Wheelerem rozmawia Jiří Bičák (tłum. Z. Ajduk) (str. 523)
 7. J. Buchert, S. Marek, R. Sikorski - Wykorzystanie własności widikonu do obserwacji rozkładu natężenia światła prążków interferencyjnych w zjawiskach dyfrakcji (str. 535)
 8. K. Blinowska - Zimowa Szkoła Fizyki Medycznej Biocybernetyki w Szklarskiej Porębie (str. 537)
 9. A. Oleś, F. Kajzar, M. Kucab, W. Sikora - Magnetic Structures Determined by Neutron Diffraction (H. Cofta) (str. 539)
 10. I. Tarjan - Fizyka dla przyrodników (M. Kucharski) (str. 540)
 11. KRONIKA