Postępy Fizyki 29 (4)

Tom

28

Zeszyt

4

Rok

1978
Postępy Fizyki 29 (4) 1978
Spis treści:
 
 1. J. Werle - Wspomnienie o Leopoldzie Infeldzie (str. 367)
 2. I. Białynicki-Birula - Elektrodynamika Borna-Infelda (str. 371)
 3. S. L. Bażański, A. Trautman - Prace Leopolda Infelda na temat równań ruchu (str. 377)
 4. J. Czerwonko - Fazy nadciekle 3He (str. 325)
 5. A. Czachor - Modele fenomenologiczne dynamiki sieci kryształów (str. 401)
 6. K. Rosiński - Przewrót w badaniach optycznych dzięki laserom (str. 419)
 7. B. Hilczer - IV Międzynarodowy Kongres Fizyki Ferroelektryków w Leningradzie (str. 449)
 8. J. W. Moroń - II Ogólnopolskie Sympozjum "Relaksacje niesprężyste i opóźnienia magnetyczne w ciałach stałych" w Katowicach (str. 450)
 9. A. Sobiczewski - Międzynarodowe Sympozjum Pierwiastków Superciężkich w Lubbock (USA) (str. 451)
 10. W. A. Harrison - Teoria ciała stałego (M. Suffczyński) (str. 453)
 11. W. Brauer, H. W. Streitwolf - Teoretyczne podstawy fizyki półprzewodników (M. Suffczyński) (str. 454)
 12. KRONIKA