Postępy Fizyki 28 (4)

Tom

28

Zeszyt

4

Rok

1977
Postępy Fizyki 28 (4) 1977
Spis treści:
 
 1. A. Piekara - fizyk i humanista niespokojny (J. Stankowski) (str. 349)
 2. A. H. Piekara - Przemówienie z okazji wręczenia Medalu im. Mariana Smoluchowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (str. 355)
 3. Z. Mizgier - Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Część I (str. 361)
 4. S. Pokorski - Produkcja hadronów z dużymi pędami poprzecznymi w zderzeniach hadronów przy wysokich energiach (str. 391)
 5. A. Para - Słabe prądy neutralne (str. 405)
 6. O. Dumbrajs - Zagadnienie odwrotne w fizyce jądra atomowego i cząstek elementarnych (str. 417)
 7. J. Bartke - Wielka Europejska Komora Pęcherzykowa (str. 433)
 8. A. Strzałkowski - Radialny kształt jąder. II Konferencja Specjalistyczna Oddziału Fizyki Jądrowej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego w Krakowie (str. 443)
 9. A. Kisiel - XIII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Rzymie (str. 444)
 10. R. Cach - IV Seminarium "Struktura domenowa ferroelektryków" w Karpaczu (str. 446)
 11. J. Massalski, M. Massalska - Fizyka dla inżynierów (J. Stankowski) (str. 449)
 12. Z. Wilhelmi - Fizyka reakcji jądrowych (L. Jarczyk) (str. 451)
 13. I. M. Cydlikowski - Elektrony i dziury w półprzewodnikach (M. Miąsek) (str. 451)
 14. J. B. Brojan, J. Mostowski, K. Wódkiewicz - Zbiór zadań z mechaniki kwantowej (M. Trajdos) (str. 453)
 15. KRONIKA