Postępy Fizyki 28 (2)

Tom

28

Zeszyt

2

Rok

1977
Postępy Fizyki 28 (2) 1977
Spis treści:
 
 1. Gieorgij N. Florow - laureat Medalu im. Mariana Smoluchowskiego (Z. Wilhelmi) (str. 109)
 2. M. Sadowski - Badania nad kontrolowaną synteza termojądrową (str. 113)
 3. S. A. Moszkowski - Gwiazdy neutronowe (tłum. J. Dąbrowski) (str. 145)
 4. M. Budzyński, M. Subotowicz - Zaburzone korelacje kierunkowe beta-gamma w badaniach pól wewnętrznych w ośrodkach skondensowanych (str. 159)
 5. M. Suffczyński - Spektroskopia wielofotonowa bez efektu Dopplera (str. 167)
 6. M. Szeptycka - XVIII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Tbilisi (str. 185)
 7. W. Zych - Zagadnienia fizyki i społeczeństwa na IV Generalnej Konferencji EPS w Yorku (str. 194)
 8. A. Sobiczewski, Z. Sujkowski - Europejska konferencja fizyki jądrowej uprawianej z pomocą ciężkich jonów w Caen (str. 189)
 9. A. Graja - Szkoła Letnia na temat "Teoria rozcieńczonych stopów" w Błażejewku (str. 193)
 10. G. I. Miakiszew - Prawidłowości dynamiczne i statystyczne w fizyce (M. Kalinowski) (str. 195)
 11. KRONIKA