Postępy Fizyki 28 (1)

Tom

28

Zeszyt

1

Rok

1977
Postępy Fizyki 28 (1) 1977
Spis treści:
 
 1. Werner Carl Heisenberg (1901-1976) (W. Tybor) (str. 3)
 2. R. Hofstadter - Niektóre podstawowe sprawdziany elektrodynamiki kwantowej (tłum. L. Natanson) (str. 9)
 3. T. Figielski - O koncepcji i fizyce dyslokacji w kryształach (str. 15)
 4. M. Głódź - Absorpcja dwufotonowa - wybrane zagadnienia doświadczalne (str. 29)
 5. W. Chomka - Tarcie wewnętrzne w badaniach defektów strukturalnych półprzewodników (str. 41)
 6. A. Bukałuk, R. Siuda - Spektroskopia elektronów Augera (str. 59)
 7. B. Southworth - Wykorzystanie ciężkich jonów do syntezy termojądrowej (tłum. J. Kalinowski) (str. 83)
 8. E. Ziółkowska, H. Szydłowski - Próba wdrożenia problemowej metody laboratoryjnej w pracowni fizycznej I (str. 87)
 9. B. Wojtowicz-Natanson - Kilka uwag na temat przygotowania fizyków do pracy w przemyśle (str. 91)
 10. W. Lisiecki, W. Scharf - Spektrometry rozkładów amplitudowych (L. Zemło) (str. 93)
 11. E. M. Rogers - Fizyka dla dociekliwych (J. Stepaniak) (str. 94)
 12. KRONIKA