Postępy Fizyki 27 (3)

Tom

27

Zeszyt

3

Rok

1976
Postępy Fizyki 27 (3) 1976
Spis treści:
 
 1. J. Rayski - Pięćdziesiąt lat mechaniki kwantowej (str. 199)
 2. K. Pomorski - Izomery kształtu rozszczepiających się jąder atomowych (str. 207)
 3. R. Wadas - Fizyczne przyczyny reakcji organizmów żywych na pola magnetyczne (str. 219)
 4. S. E. Bresler - Fizyka i biofizyka (tłum. M. Kielanowska) (str. 225)
 5. O. Dumbrajs, M. Staszel - Związki dyspersyjne dla amplitudy rozpraszania ku przodowi: dwadzieścia lat rozwoju (str. 253)
 6. E. Zipper - Sprawozdanie z XXIV Zjazdu Fizyków Polskich (str. 273)
 7. Wł. Mościcki - "Pomiary bardzo niskich aktywności izotopów promieniotwórczych". Międzynarodowa Konferencja w Łomnicy (str. 274)
 8. M. Suffczyński - Sympozjum fizyki statystycznej w Zakopanem (str. 276)
 9. L. N. Cooper - Istota i struktura fizyki (G. Białkowski) (str. 279)
 10. E. H. Wichmann - Fizyka kwantowa (B. Adamczyk) (str. 280)
 11. R. Mierzecki - Oddziaływania miedzymolekularne (D. Frąckowiak) (str. 281)
 12. KRONIKA