Postępy Fizyki 26 (6)

Tom

26

Zeszyt

6

Rok

1975
Postępy Fizyki 26 (6) 1975
Spis treści:
 
 1. Jerzy Gierula (1917-1975) (J. A. Janik) (str. 565)
 2. J. Piotrowski, T. Persak, W. Galus - Zastosowanie materiałów AIIBVI do konstrukcji detektorów promieniowania laserowego (str. 569)
 3. M. Suffczyński - Rozszczepienie wymienne w ekscytonach (str. 579)
 4. A. Zaręba - Półprzewodniki niekrystaliczne (str. 597)
 5. W. Żdanowicz - Związki półprzewodnikowe AIIBV - własności i zastosowania (str. 613)
 6. A. Kopystyńska - III Pracownia (str. 637)
 7. J. Tatarkiewicz - Spektroskopia mossbauerowska chlorku żelazowego FeCl2.4H2O (str. 641)
 8. S. Przestalski - II Zimowa Szkoła Biofizyki w Górzyńcu k. Szklarskiej Poręby (str. 645)
 9. J. Morkowski, B. Fechner - Ogólnopolska konferencja "Fizyki Magnetyków" w Poznaniu (str. 645)
 10. G. K. Woodgate - Struktura atomu (J. B. Brojan) (str. 647)
 11. KRONIKA