Postępy Fizyki 26 (3)

Tom

26

Zeszyt

3

Rok

1975
Postępy Fizyki 26 (3) 1975
Spis treści:
 
 1. I. Prigogine, G. Nicolis, A. Babloyantz - Termodynamika ewolucji (str. 253)
 2. T. Kornalewski, K. Roszkowska - Promieniowanie multipolowe w spektroskopii atomowej (str. 283)
 3. K. Ernst - Laserowa spektroskopia nasyceniowa (str. 303)
 4. J. Kaniewski, W. Szuszkiewicz - Magnetoabsorpcja i magnetoodbicie w półprzewodnikach w obszarze krawędzi absorpcji podstawowej (str. 321)
 5. M. Bałanda, S. Nizioł - Efekt Faradaya i jego zastosowanie w fizyce magnetyków (str. 337)
 6. E. Ruchowska - Synteza pierwiasta o Z = 106 (str. 355)
 7. Polsko-Radzieckie Sympozjum "Magnetyczne uporządkowanie i przejścia fazowe" (W. T.) (str. 367)
 8. S. Brandt - Metody statystyczne i obliczeniowe analizy danych (M. Szczekowski) (str. 396)
 9. D. N. Zubariew - Termodynamika statystyczna (Z. Galasiewicz) (str. 370)
 10. E. A. Purcell - Elektryczność i magnetyzm (Ł. A. Turski) (str. 371)
 11. I. E. Irodow - Zadania z fizyki atomowej i jądrowej (D. Ziemińska) (str. 372)
 12. KRONIKA