Postępy Fizyki 26 (2)

Tom

26

Zeszyt

2

Rok

1975
Postępy Fizyki 26 (2) 1975
Spis treści:
 
 1. M. Mięsowicz - 50 lat polskich badań nad ciekłymi kryształami (str. 129)
 2. D. S. Czernawski - Model matematyczny powstawania życia (tłum. E. Skrzypczak) (str. 153)
 3. A. Jachołkowski - Zastosowania modelu Glaubera do opisu rozpraszania cząstek elementarnych i jąder atomowych w zakresie wielkich energii (str. 167)
 4. W. Gajewski, M. Święcki - Elastyczny czynnik postaci mezonu (str. 189)
 5. M. Szczekowski - Elektroniczne maszyny cyfrowe w laboratoriach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie i w Narodowym Laboratorium Akceleratorowym NAL w Batawii (str. 207)
 6. M. Dakowski - Metoda statystycznej regularyzacji STREG (str. 217)
 7. S. Mróz, J. Kołaczkiewicz, T. Kucharzak - Urządzenie do obserwacji dyfrakcji powolnych elektronów z przeznaczeniem dla pracowni studenckiej (str. 223)
 8. B. Wojtowicz -- Implantacja jonów w półprzewodnikach (str. 229)
 9. M. Suffczyński - II Ogólnopolska Konferencja Luminescencyjna (str. 230)
 10. B. Badełek - Sympozjum Oddziaływań Antynukleon-Nukleon (str. 232)
 11. M. Święcki, A. Ziemiński - XVII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Londynie (str. 234)
 12. C. Kittel - Wstęp do fizyki ciała stałego (M. Grynberg) (str. 242)
 13. I. Białynicki-Birula, Z. Białynicka-Birula - Elektrodynamika kwantowa (J. Rayski) (str. 243)
 14. KRONIKA