Postępy Fizyki 25 (6)

Tom

25

Zeszyt

6

Rok

1974
Postępy Fizyki 25 (6) 1974
Spis treści:
 
  1. V. F. Weisskopf - Znaczenie nauki (tłum. W. Zielińska) (str. 599)
  2. A. Bohr, D. R. Mottelson - Wielopostaciowość struktury jądrowej (tłum. D. Chlebowska) (str. 621)
  3. L. L. Goldin, W. P. Dżelepow, M. P. Łomanow, O. W. Sawczenko, W. S. Choroszkow - Zastosowanie ciężkich naładowanych cząstek o wysokiej energii w medycynie (tłum. S. Chojnacki) (str. 647)
  4. S. Michalak - Promieniowanie przejścia i jego zastosowania (str. 677)
  5. R. S. Ingarden - O podstawach teorii laserów (str. 687)
  6. J. Rybiński - Zastosowanie zjawiska "photon drag" do detekcji promieniowania podczerwonego (str. 703)
  7. J. A. Gaj - Uwagi o pojęciu masy efektywnej, czyli co robiłby elektron w krysztale, gdyby nie znał mechaniki kwantowej (str. 707)
  8. J. Chmielewski - Sympozjum "CAMAC" w Luksemburgu (str. 711)
  9. KRONIKA