Postępy Fizyki 25 (5)

Tom

25

Zeszyt

5

Rok

1974
Postępy Fizyki 25 (5) 1974
Spis treści:
 
 1. M. Suffczyński - Sabrahmanyan Chandrasekhar (str. 453)
 2. F. Hoyle - Kryzys w astronomii (tłum. M. Kozłowski) (str. 459)
 3. B. Kuchowicz - Problemy i osiągnięcia astrofizyki jądrowej. Część IV. Szybki wychwyt neutronów i procesy trzeciorzędowe nukleosyntezy (str. 475)
 4. A. Kopystyńska - Optyczne metody wyznaczania parametrów jądrowych (str. 497)
 5. M. Osiński - Własności dynamiczne promieniowania laserów złączowych (str. 517)
 6. J. Bardeen - Fizyka ciała stałego: osiągnięcia i prognozy (tłum. Z. W. Gortel) (str. 537)
 7. J. Chmura, B. Sagnowska, J. Salach - Programowanie dydaktyczne w nauczaniu fizyki w szkole wyższej (str. 561)
 8. H. Szydłowski - Rok pracy nad nowym modelem w pracowni fizycznej I (str. 567)
 9. M. Szczekowski - Metody analizy danych z komór pęcherzykowych w fizyce wysokich energii (str. 571)
 10. Z. Mikołajuk, J. Rolecki - System zarządzania Uniwersytetu Przemysłowego w Kyoto (str. 583)
 11. W. Wardzyński - Seminarium Związków Półprzewodnikowych AII-BVI (str. 589)
 12. A. Kopystyńska - Sympozjum Laserowe (str. 589)
 13. W. Systo - Seminarium Egzoemisji Elektronów (str. 590)
 14. KRONIKA