Postępy Fizyki 25 (3)

Tom

25

Zeszyt

3

Rok

1974
Postępy Fizyki 25 (3) 1974
Spis treści:
 
 1. G. Cocconi - ISR w CERN-ie i oddziaływania silne przy wysokich energiach (tłum. M. Górski) (str. 223)
 2. W. Soszka - Emisja jonowo-elektronowa z realnej powierzchni metali (str. 243)
 3. M. A. Herman - Problemy fizyki i technologii złączowych laserów półprzewodnikowych (str. 255)
 4. S. Kończak, St. Kochowski - Kwantowe efekty wymiarowe w cienkich warstwach półmetali (str. 277)
 5. R. Wadas - Monopole magnetyczne (str. 289)
 6. D. Kunisz - XXIII Zjazd Fizyków Polskich (str. 295)
 7. M. Demiański - Nadzwyczajny Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej (str. 296)
 8. R. Gontko - I Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (str. 297)
 9. W. Byszewski - XI Międzynarodowa Konferencja "Zjawiska w gazach zjonizowanych" (str. 298)
 10. J. Blinowski, J. Trylski - Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie (J. Massalski) (str. 300)
 11. KRONIKA