Optyki

Sekcja Optyki PTF skupia członków Towarzystwa, którzy zajmują się lub interesują się optyką.
Celem Sekcji jest rozwój wzajemnych kontaktów między optykami związanymi z Polskim Towarzystwem Fizycznym, poszerzenie ich współpracy z członkami innych organizacji optycznych, optoelektronicznych i fotonicznych oraz z przedsiębiorstwami optycznymi działającymi na polskim i europejskim rynku,
a także międzynarodowa i krajowa reprezentacja polskiego środowiska optycznego.

Zarząd Sekcji Optyki PTF

Mirosław Karpierz  (Politechnika Warszawska)
Wiesław Leoński  (Uniwersytet Zielonogórski)
Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Jan Masajada (Politechnika Wrocławska)  
Piotr Nyga (Wojskowa Akademia Techniczna)  
Czesław Radzewicz (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Rutkowska (Politechnika Warszawska)
Ewa Weinert-Rączka  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – przewodnicząca

Siedziba Zarządu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin,
E-mail: Ewa Weinert-Rączka

Historia Sekcji

Sekcja Optyki PTF powstała w grudniu 1990 r. Członkami założycielami byli: Krzysztof Ernst (UW), Wojciech Gawlik (UJ), Adam Kujawski(IF PAN), Jerzy Nowak (PWr), Maksymilian Pluta (PW), Tomasz Szoplik (UW), Józef Szudy (UMK).
W latach 1990 - 97 przewodniczącym Sekcji Optyki PTF był prof. Tomasz Szoplik, następnymi przewodniczącymi byli prof. Wojciech Gawlik (UJ) i prof. Henryk Kasprzak (PWr), a obecnie przewodniczącą jest prof. Ewa Weinert Rączka (ZUT Szczecin).

Europejskie Towarzystwo Optyczne

Sekcja Optyki PTF jest Członkiem Stowarzyszonym Europejskiego Towarzystwa Optycznego (European Optical Society – EOS), https://www.europeanoptics.org/
Członkowie Sekcji są automatycznie członkami stowarzyszonymi EOS, a po wpłaceniu dodatkowej opłaty mogą zostać pełnoprawnymi członkami EOS.
Przedstawiciel Zarządu Sekcji (obecnie jest nim Jan Masajada) jest członkiem Naukowego Komitetu Doradczego EOS (EOS Scientific Advisory Committe) i bierze udział w jego corocznych spotkaniach.

Polska Konferencja Optyczna

Zarząd Sekcji Optyki PTF organizuje co dwa lata Polską Konferencję Optyczną.

Konferencja ma na celu integrację środowiska polskich optyków. Tworzy platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki.
Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju.
Konferencja jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce.

Tematyka Konferencji:
• optyka kwantowa
• optyka nieliniowa
• fizyka, optyka i technologia laserów oraz innych źródeł promieniowania spójnego
• optoelektronika
• optyka światłowodowa
• optyczne układy zintegrowane
• optyka medyczna
• optyka instrumentalna
• spektroskopia optyczna
• metrologia optyczna
• nowe materiały optyczne
• zastosowania optyki
• dydaktyka optyki

Najbliższa, VI Polska Konferencja Optyczna jest planowana w czerwcu 2022 roku w Płocku.

Nagroda Sekcji Optyki PTF

Poczynając od roku 2022 Polskie Towarzystwo Fizyczne będzie przyznawało coroczną nagrodę za „Najlepszą pracę magisterską w zakresie optyki i fotoniki”, Nagradzana praca będzie wyłaniana przez kapitułę powołaną przez Zarząd Sekcji Optyki PTF zgodnie z regulaminem nagrody wcześniej przygotowanym również przez Zarząd Sekcji Optyki PTF.