Zachodzące  zmiany w organizacji badań naukowych
i kształcenia na poziomie akademickim w Polsce coraz częściej
wymagają od naszego środowiska zajęcia jednolitego stanowiska w wielu
istotnych kwestiach. Dlatego, w trosce o przyszłość badań w dziedzinie
fizyki cząstek i oddziaływań fundamentalnych powołujemy
Sekcję Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych przy Polskim Towarzystwie Fizycznym.
Mamy nadzieje, ze sekcja będzie dobrze służyć całemu środowisku, któremu
leży na sercu dobro fizyki oddziaływań fundamentalnych w Polsce. Uważamy,
że w obecnej sytuacji powołanie otwartego i posługującego się
przejrzystymi zasadami ciała, które może reprezentować nasze środowisko
jest pożądane.

Naszym celem jest również intensyfikacja badań w dziedzinie
fizyki oddziaływań fundamentalnych, w tym celu zamierzamy organizować
warsztaty i konferencje poświęcone najbardziej aktualnym zagadnieniom
tego obszaru fizyki. Mamy nadzieję, że nasza działalność przyczyni się
do integracji środowiska w skali ogólnopolskiej.