Kontakt

Michał Praszałowicz
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
tel. +48 12 664 4651
fax.  +48 12 664 49 05
e-mail: michal@if.uj.edu.pl