Sympozjum SFOF

W ramach 45. Zjazdu Fizyków Polskich  odbędzie się kolejne Sympozjum SFOF w ramach sesji S4 Particle physics: QCD dnia 13.09.2019. w godz. 15-19:30, S4 Particle physics: heavy ions dnia 16.09.2019. w godz. 15-17, oraz w ramach wspólnych obrad sesji S3 Nuclear physics i S4 Particle physics dnia 18.09.2019. w godz. 9-11.