Fizyki Jądrowej

Sekcja Fizyki Jądrowej PTF 

Wyniki Wyborów Władz Sekcji Fizyki Jądrowej 2022

Sekcja Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego powstała w 2017 roku, aby zintegrować
i zaktywizować środowisko fizyków zajmujących się fizyką jądrową.

 Sekcja Fizyki Jądrowej swoją aktywność wiąże z badaniami naukowymi w obrębie fizyki jądrowej
i jej zastosowań oraz energii i energetyki jądrowej a także ich popularyzacją. 

W szczególności liczymy na aktywność młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów.

Zarząd Sekcji stanowią:
Andrzej Góźdź (UMSC, Lublin)
Maria Kmiecik (IFJ PAN, Kraków)
Adam Maj (IFJ PAN, Kraków) – Przewodniczący
Paweł J. Napiorkowski (ŚLCJ UW, Warszawa) – Sekretarz
Elżbieta Stephan (UŚ, Katowice) – Wiceprzewodnicząca
Więcej informacji o Sekcji na stronie WWW: sfj-ptf.slcj.uw.edu.pl

Zapraszamy do przyłączenia się do działań Sekcji Fizyki Jądrowej.