Roczniki 2000-2009

Spis treści:

 1. Tom 51, rocznik 2000
  • Zeszyt 1
   1. Świat skorelowanych fermionów: lokalizacja Motta i ciecze kwantowe superciężkich kwazicząstek Józef Spałek s. 1
   2. Zastosowania laserów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych Alfreda Graczyk, Mirosław Kwaśny, Zygmunt Mierczyk s. 16
   3. Spinowy stan Peierlsa tłum. Michael Weiden
   4. Budowa i rozwój Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego za czasów Ottona Lummera tłum. Reimund Torge
   5. XII Zjazd Fizyków Polskich s. 41
   6. - XXXV Zjazd Fizyków Polskich w Białymstoku Aleksandra Kopystyńska s. 42
   7. - XIII Sympozjum Maksa Borna Stanisław Cebrat, Mirosław R. Dudek s. 44
   8. Klaus Hoffmann: Wina i odpowiedzialność, Otto Hahn - konflikty uczonego rec. Jan Żylicz s. 45
   9. - Oceńmy nowe podręczniki Zofia Gołąb-Meyer s. 47
   10. - Nauczyciele fizyki chcą się kształcić Henryk Szydłowski s. 47
  • Zeszyt 2
   1. Nowe tendencje w rozwoju detektorów promieniowania elektromagnetycznego Antoni Rogalski s. 57
   2. Ułamkowe kwantowanie tłum. Robert B. Laughlin
   3. Czy grozi nam rewolucja w nauczaniu fizyki Zofia Gołąb-Meyer s. 85
   4. Międzynarodowe normy oceny niepewności pomiarów Henryk Szydłowski s. 92
   5. - Statistical Physics Applied to Practical Problems Adam Gadomski s. 98
   6. - TEMPMEKO '99 Anna Szmyrka-Grzebyk s. 99
   7. Klaus Hoffmann: J. Robert Oppenheimer, twórca pierwszej bomby atomowej rec. Jan Żylicz s. 100
   8. - Jaka jest pozycja w świecie polskiej fizyki wysokich energii? Krzysztof Fiałkowski s. 102
   9. - Wzrost znaczenia Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych dla polskiej nauki Andrzej Budzanowski, Andrzej Hrynkiewicz, Jerzy Janik, Ryszard Sosnowski s. 103
  • Zeszyt 3
   1. Ułamkowy kwantowy efekt Halla tłum. Horst L. Stormer
   2. Granty KBN z fizyki
   3. s. 134
   4. O nauczaniu matematyki tłum. Władimir I. Arnold
   5. W 115 rocznicę urodzin Jana Czochralskiego Anna Pajączkowska s. 146
   6. Dydaktyczne aspekty stosowania analogii w nauczaniu fizyki Małgorzata Klisowska, Regina Zawisza s. 149
   7. - Semiconductor Surface Passivation '99 Jacek Szuber s. 157
   8. - XIV Sympozjum Maksa Borna Dobromiła Nowak-Szczepaniak s. 158
   9. Richard P. Brennan: Na ramionach olbrzymów - życie i dzieło twórców współczesnej fizyki rec. Zofia Białynicka-Birula s. 158
   10. - Pulsacja czy częstość kołowa Adam Jarema s. 159
  • Zeszyt 4
   1. Transmutacje, układy podkrytyczne i energia Stefan Taczanowski s. 169
   2. Fizyka oddziaływań elementarnych po powstaniu ich teorii Zygmunt Ajduk, Stefan Pokorski s. 178
   3. Pocieranie i ścieranie tłum. Georg Hahner, Nicholas Spencer
   4. Międzynarodowe organizacje fizyki medycznej i inżynierii biomedycznej Oskar A. Chomicki s. 195
   5. Glenn Theodore Seaborg 1912 - 1999 Albert Ghiorso, Darleane C. Hoffman, Adam Sobiczewski s. 199
   6. - XXIV Szkoła Fizyki Ferroelektryków Zbigniew Czapla s. 213
   7. - I Cracow-Clausthal Workshop Edward Kapuścik, Andrzej Horzela s. 213
   8. - 36. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej Andrzej Pękalski s. 214
   9. Robert Gilmore: Współczesna opowieść wigilijna - Energia, czas i natura kwantów rec. Jan Mostowski s. 215
  • Zeszyt 5
   1. Organizacja i wyniki poszukiwań ciemnej materii z wykorzystaniem polskiego teleskopu w Chile Andrzej Udalski s. 225
   2. Astronomia w dobie teleskopu kosmicznego Andrzej Woszczyk s. 230
   3. Projekty kosmicznych misji marsjańskich Krzysztof Ziołkowski s. 240
   4. Wszystko jest magnetyczne, czyli lewitować każdy może tłum. Andrey Geim
   5. Akustyka sal koncertowych: na styku fizyki i psychologii tłum. Manfred Schroeder
   6. Doświadczenia wprowadzające do teorii zjawisk chaotycznych Stanisław Bednarek s. 256
   7. Zastosowanie multimediów w projekcie FiPS tłum. Daniel Roth, Frank Schweickert, Martin Menzel, Hans J. Jodl
   8. - Przedszkole fizyki Zofia Gołąb-Meyer s. 265
   9. - XIII Konferencja: Nauczanie Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Jan Misiewicz, Ryszard Poprawski, Włodzimierz Salejda s. 256
   10. Stanisław Szpikowski: Elementy mechaniki kwantowej rec. Jerzy Kamiński s. 267
   11. Georges Charpak, Richard L. Garwin: Błędne ogniki i grzyby atomowe rec. Mieczysław Budzyński s. 269
   12. Robert Gilmore: Alicja w krainie kwantów. Alegoria fizyki kwantowej rec. Jan Mostowski s. 270
   13. - Fizycy, opamiętajmy się Andrzej Zastawny s. 272
   14. - Jednostki mają służyć fizyce Józef Spałek s. 272
  • Zeszyt 6
   1. Od oddziaływań słabych do grawitacji tłum. Martinus J.G. Veltman
   2. Stulecie wzoru i stałej Plancka Adam Kiejna s. 294
   3. Zdzisław Szymański 1926 - 1999 Janusz Dąbrowski s. 303
   4. Badanie zjawisk towarzyszących rozchodzeniu się fal ultradźwiękowych w powietrzu Mikołaj Rozwadowski, Bengt Sandell s. 306
   5. Symulacja akustyczna dwuwymiarowego kryształu fotonowego Kamil Szczegot, Jarosław Piotrowski, Radosław Smolec, Katarzyna Surowiecka s. 310
   6. - Teoria skalowania i układy nieuporządkowane Adam Gadomski s. 321
   7. Charles Kittel: Wstęp do fizyki ciała stałego rec. Karol Krop s. 323
  • Zeszyt dodatkowy
    Materiały XXXV Zjazdu Fizyków Polskich Białystok, 20-23 Września 1999 r. - część II
 2. Tom 52, rocznik 2001
  • Zeszyt 1
   1. Twarzą w twarz z nieskończonością tłum. Gerard 't Hooft
   2. Od zakładu Instytutu Fizyki do Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Jan Stankowski, Narcyz Piślewski s. 10
   3. Uwagi o funkcjonowaniu studenckich pracowni fizycznych Tomasz Morek s. 38
   4. - SGS 2000 Jacek Szuber s. 41
   5. 100 lat fizyki na Politechnice Warszawskiej, praca zbiorowa pod redakcją Władysława Bogusza, Stefana Ćwioka i Jerzego Jasińskiego rec. Józef Hurwic s. 42
   6. Słownik fizyki, pod redakcją Alana Isaacsa rec. Andrzej Zastawny s. 44
   7. - O ciekawych książkach popularnonaukowych Wojciech Łużny s. 46
   8. - O hipotezie tworzenia materii Bernard Jancewicz s. 47
   9. - Uwagi o hipotezie "kreacji materii" Michał Jaroszyński s. 48
  • Zeszyt 2
   1. O prędkości światła Kazimierz Rzążewski s. 57
   2. Nocne rozmyślania fizyka kwantowego tłum. Adrian Kent
   3. Fizyka w Polsce w roku 2000 Kacper Zalewski s. 78
   4. Pomiary a zjawiska fizyczne Jacek Majewski s. 91
   5. - Fizyka na Scenie Maria Kuśmierek, Jan Mostowski s. 95
   6. Paul G. Hewitt: Fizyka wokół nas rec. Aleksandra Miłosz s. 97
   7. - Technologia informacji Nagroda Nobla z Fizyki Maciej Bugajski s. 100
   8. - Polimery przewodzące prąd elektryczny Nagroda Nobla z chemii Marian Kryszewski s. 102
   9. - Przekazywanie sygnałów w układzie nerwowym Nagroda Nobla z fizjologii i medycyny Piotr Suffczyński s. 105
  • Zeszyt 3
   1. Dynamika chaotyczna a geneza praw statystycznych tłum. George M. Zaslavsky
   2. Granty KBN z fizyki - XVIII i XIX konkurs s. 125
   3. Bieżące informacje o PAU Kazimierz Grotowski, Adam Sobiczewski s. 131
   4. ISO 31 - leksykon SI Jerzy Michał Massalski s. 134
   5. Kazimierz F. Wojciechowski 1931 - 2000 Adam Kiejna s. 137
   6. Setna rocznica urodzin Wolfganga Pauliego tłum. Charles P. Enz
   7. Studia Licencjackie "Fizyka środowiska" na Uniwersytecie Warszawskim Konrad Bajer s. 142
   8. Koncepcja nauczania fizyki środowiska tłum. Egbert Boeker
   9. - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników, Osaka 2000 Tomasz Story, Leszek Dobaczewski s. 156
   10. - 37. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej Bernard Jancewicz, Ryszard Kerner s. 157
   11. Andrzej Huczko: Fulereny. Nobel za węglowe piłeczki rec. Wojciech Kempiński s. 158
   12. - Uwagi na temat nauczania fizyki: głos nauczyciela Jarosław Krakowski s. 161
  • Zeszyt 4
   1. Masy neutrin Wojciech Królikowski s. 169
   2. Filozofia przyrody w roku 1000 Jerzy Witczak s. 177
   3. Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Adam Sobiczewski s. 184
   4. Witold Giriat 1926 - 2001 Andrzej Mycielski s. 192
   5. Nadchodzi rewolucja w nauczaniu fizyki tłum. David Goodstein
   6. Nadprzewodnictwo - niespodziewane odkrycia Karol Izydor Wysokiński s. 198
   7. - X-TOP 2000 Jerzy Gronkowski s. 207
   8. Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, red. Andrzej Z. Hrynkiewicz, Eugeniusz Rokita rec. Aleksandra Kopystyńska, Jerzy Gronkowski s. 209
   9. Jan Gaj: Elektryczność i magnetyzm rec. Stanisław Hałas s. 212
   10. Paweł Kowalczyk: Fizyka cząsteczek. Energie i widma rec. Jarosław Zaremba s. 213
   11. - Nowe wartości stałych fizycznych i nie tylko Andrzej Zięba s. 215
  • Zeszyt 5
   1. Holografia gamma - trójwymiarowe obrazowanie lokalnej struktury z rozdzielczością atomową Paweł Korecki, Józef Korecki s. 225
   2. RÓŻNE: Natura rachunku niepewności pomiaru a jego nowa kodyfikacja Andrzej Zięba s. 239
   3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Mechanika kwantowa wczoraj, dziś i jutroIwo Białynicki-Birula s. 248
   4. NAUCZANIE FIZYKI: O trajektoriach chaotycznych Hieronim Lalek, Andrzej Bożek s. 255 chaos.exe chaos.zip
   5. NOWOŚCI NAUKOWE: Projekt TESLA w DESY Janusz A. Zakrzewski s. 259
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: VI Polska Konferencja Wzrostu Kryształów Jerzy Gronkowski, Stanisław Krukowski s. 266
   7. RECENZJE: Steven Weinberg: Teoria pól kwantowych, t. 2. Nowoczesne zastosowania; Anna Szaynok, Stanisław Kuźmiński: Podstawy fizyki powierzchni półprzewodników; Andrew Liddle: Wprowadzenie do kosmologii współczesnej rec. Marek Zrałek; Jerzy Czerbniak; Leszek M. Sokołowski s. 268
   8. LISTY DO REDAKCJI: O Plancku i Getyndze Waldemar Berej s. 273
   9. KRONIKA: PTF: Medal Smoluchowskiego, Nagrody 2001, Komunikat Komisji Nazewnictwa PTF, Oddział Lubelski; Nowy profesor; Nowy Zarząd EPS; Nagroda im. Mariana Mięsowicza; Medale EPS za popularyzację; Niemieckie medale; Nagroda Króla Faisala; FNP; Stypendia zagraniczne FNP; Urodziny Celsjusza; 125 lat od czasu wynalezienia telefonu; Urodziny Fermata; Pent; Finał 50 Olimpiady Fizycznej; Najczęściej cytowani s. 274
   10. KALENDARZ IMPREZ s. 280
   11. NOWE KSIĄŻKI s. 280
  • Zeszyt 6
   1. Współczesne magnesy i występujące w nich mechanizmy koercji Jerzy J. Wysłocki s. 281
   2. Od możliwości do rzeczywistości - wynalezienie układu scalonego tłum. Jack St.Clair Kilby
   3. 40 lat pracy akceleratora "Lech" Marian Jaskóła s. 302
   4. LHCb - nowy eksperyment do badania naruszania parzystości CP w rozpadach kwarków pięknych Marek Szczekowski s. 308
   5. Dziurowe nadprzewodnictwo w fulerenie C60 Jan Stankowski s. 321
   6. Pierwiastek 118 odwołany Adam Sobiczewski s. 324
   7. - Quantum Optics V Mirosław Łukaszewski s. 326
   8. Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, red. Andrzej Z. Hrynkiewicz, Eugeniusz Rokita rec. Jerzy Tołwiński, Katarzyna Blinowska s. 328
 3. Tom 53, rocznik 2002
 4. Tom 54, rocznik 2003
  • Zeszyt 1
   1. NAGRODA NOBLA 2002 : Nobel za neutrina kosmiczne : Nobel za astronomię rentgenowską s. 3
   2. Produkcja zimnego antywodoru Magdalena Kowalska s. 9
   3. Gdy atomy zachowują się jak fale: kondensacja Bosego-Einsteina i laser atomowy Wolfgang Ketterle, tłum: Radka Bach s. 11
   4. Refleksje na temat rozumienia fizyki Jerzy Kuczyński s. 33
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Jak uczyć fizyki współczesnej , , - Physics, Atoms and All That 2002 Urszula Woźnikowska-Bezak, Jakub Zakrzewski, Roman Marcinek, Jacek Bieroń s. 36
   6. RECENZJE David J. Griffiths: Podstawy elektrodynamiki; Robert A.W. Johnstone, Malcolm E. Rose: Spektrometria mas - Podręcznik dla chemików i biochemików; Iwo i Iwona Białyniccy-Birula: Modelowanie rzeczywistości: od gry w życie Conwaya przez żuka Mandelbrota do maszyny Turinga rec. Adam Bechler, Stanisław Hałas, Piotr Garbaczewski s. 39
   7. KRONIKA PTF: : Medal Smoluchowskiego, Składki, : Nagroda im. Profesora Włodzimierza Żuka; Tytuły profesorskie; Nagrody FNP; 50 lat PAN; Następny dyrektor CERN-u; Archiwa MIT w sieci; Victor F. Weisskopf 1908-2002; Peter Gabriel Bergmann 1915-2002 s. 43
   8. NOWE KSIĄŻKI s. 48
  • Zeszyt 2
   1. PTF : Nowy statut ; : Konwersatorium w Katowicach
   2. Na 50-lecie odkrycia hiperjąder Janusz Zakrzewski s. 51
   3. Pochodzenie pierwiastków życia M.G. Edmunds, tłum: Tomasz Moreks. 60
   4. Granty KBN z fizyki: XXII i XXIII konkurs s. 65
   5. Enrico Fermi w Ameryce Valentine L. Telegdi, tłum. Barbara Wojtowiczs. 69
   6. Stanisław Loria: zarys działalności naukowej Adam Kiejna s. 77
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - SGS 2002 Jacek Szuber s. 83
   8. RECENZJE Krzysztof Ernst: Einstein na huśtawce, czyli fizyka zabaw, gier i zabawek rec. Stanisław Bednarek s. 84
   9. NOWI PROFESOROWIE Jan Figiel, Jerzy Kamiński s. 86
   10. KRONIKA Tytuły profesorskie; Stypendia FNP dla młodych naukowców, : Jubileusz Andrzeja Budzanowskiego; Nowy dyrektor ICTP; Kosmetyczne nagrody; Rocznice; : Program MILAB 2002 w IF PAN; Jak to jest w Holandii; Sezam w Jordanii; Chiny zainteresowane syntezą termojądrową; Osheroff bada katastrofę Columbii; Podwójna helisa za 2 funty; Fundacja BRE-Banku; : Henryk Cofta 1922-2003 s. 87
   11. NOWE KSIĄŻKI s. 92
  • Zeszyt 3
   1. PTF Nagroda Smoluchowskiego-Warburga ; : Oddział Warszawski ; : Oddział Zielonogórski ; : Konwersatorium w Katowicach s. 94
   2. Jak powstawała teoria względności Andrzej Krasiński s. 95
   3. Automatyczne rozpoznawanie i synteza mowy Manfred Schroeder, tłum. Jerzy Gronkowski s. 107
   4. Mieczysław Wolfke: życie i działalność naukowa Adam Kiejna s. 113
   5. Jeszcze o prostej dostatecznie grubej: w odpowiedzi M.W. Gutowskiemu Andrzej Zięba s. 123
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Zastosowania procesów stochastycznych - EURODIM 2002 Marcin Kostur, Maria Suszyńska s. 131
   7. RECENZJE J.R. Dorfman: Wprowadzenie do teorii chaosu w nierównowagowej mechanice statystycznej rec. Paul Davies: Niedokończona rewolucja Einsteina rec. Marek Wolf, Andrzej Woszczyna s. 133
   8. NOWI PROFESOROWIE Józef Eugeniusz Sienkiewicz, Witold Bardyszewski s. 135
   9. KRONIKA Tytuły profesorskie; Pięćdziesiąt lat hiperjąder; 50 lat poznańskiej szkoły Arkadiusza Piekary; Zapowiedzi prezesa PAN; : Urodziny Dopplera; Pierwszy laureat Nagrody Abela; Irlandia inwestuje w przyszłość swojej nauki; Największa kamera cyfrowa; Śpiewające diuny; Akronimy telekomunikacji optycznej; : Janusz Zieliński 1951-2002; Jean Brossel 1918-2003 s. 136
   10. NOWE KSIĄŻKI s. 140
  • Zeszyt 4
   1. PTF : Koło Nauczycielskie przy OZ PTF ; : "Wszechobecna energia" ; : Oddział Wrocławski ; , , : Sekcja Młodych
   2. Cząstki Modelu Standardowego: co nowego? Janusz A. Zakrzewski s. 143
   3. Mówmy prawdę o fizyce cząstek John Marburger, tłum. Magdalena Staszels. 150
   4. Czy stałe podstawowe są naprawdę stałe? Harald Fritzsch, tłum: Barbara Wojtowiczs. 153
   5. Nowa kadencja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Adam Sobiczewski s. 157
   6. Co każdy człowiek o fizyce wiedzieć powinien Maria Baster-Grząślewicz s. 161
   7. Euroatraktor: o losowych układach dynamicznych Artur Łoziński, Karol Życzkowski s. 168
   8. NOWI PROFESOROWIE Krzysztof Kąkol, Marek Pajek s. 173
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - 39. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej - Sympozjum w 50. rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Ludwik Turko, Paweł Tomaszewski s. 174
   10. RECENZJE Hans Breuer: Atlas fizyki rec. Władysław Przygocki, Andrzej Włochowicz: Fulereny i nanorurki. Własności i zastosowanie rec. Małgorzata Klisowska, Andrzej Burian s. 176
   11. KRONIKA Tytuły profesorskie; : Nowa pracownia detektorowa; Udział fizyki w gospodarce Wielkiej Brytanii; Lise Meitner na scenie; : 150 rocznica urodzin Lorentza; : 150 rocznica urodzin Kamerlingh Onnesa; Gyorgy Marx 1927-2002 s. 180
   12. NOWE KSIĄŻKI s. 184
  • Zeszyt 5
   1. PTF : Nowy Zarząd Główny ; Nagrody PTF 2003; Niebywały rekord; Oddział Częstochowskis. 186, 212
   2. Ćwierć wieku w Postępach FizykiAdam Sobiczewski s. 187
   3. Pół wieku z neutrinami słonecznymi Raymond Davis Jr., tłum. Ewa Rondio s. 191
   4. Po co nam fizyka cząstek elementarnych? Grzegorz Brona s. 202
   5. Lew Landau: fizyk i rewolucjonista Alexei Kojevnikov, tłum. Barbara Wojtowicz s. 206
   6. WSPOMNIENIA: Jan Blinowski (1993-2002); Krzysztof Marcin Ernst (1940-2003); Jacek Mayer (1944-2003) Perła Kacman oraz Łukasz Turski; Aleksandra kopystyńska; Małgorzata Nowina Konopka oraz Jerzy Janik s. 213
   7. NOWI PROFESOROWIE: Bohdan Grządkowski; Tadeusz Stacewicz s. 220
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Fizyka w zastosowaniach Elżbieta Jartych s. 221
   9. RECENZJE: Andrzej Hrynkiewicz, Energia - wyzwanie XXI wieku rec. Mieczysław Budzyński s. 222
   10. LISTY DO REDAKCJI: Kariery naukowe - habilitacje fizyków; O promieniotwórczości alfa bizmutu Andrzej Szytuła; Józef Hurwic s. 223
   11. KRONIKA: ytuły profesorskie; Porozumienie CERN-SESAME; Nagroda im. Zdzisława Szymańskiego; Bezpieczniejsze osłony dla promów kosmicznych; Astronomia pociąga Amerykanki; Nagroda z procentem dla doktorantów; Będzie Nagroda im. Shulla; Uniwersytety hiszpańskie przeciwne badaniom militarnym; Fizycy na scenie; LII Olimpiada Fizyczna; Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna s. 224
   12. NOWE KSIĄŻKI s. III okładki
  • Zeszyt 6
   1. PTF : Zmiany w regulaminach Nagród PTF
   2. LISTY DO REDAKCJI : Polscy "praprekursorzy" festiwali nauki? s. 230
   3. Narodziny astrofizyki neutrin Masatoshi Koshiba, tłum: Danuta Kiełczewskas. 231
   4. Fizyka XX wieku: moje wspomnienia i fascynacje Anthony P. French, tłum: Mirosław Łukaszewiczs. 240
   5. Czy przekształcenie Lorentza jest obrotem, czyli jak z dziury zrobiono górę Jan Czerniawski s. 253
   6. JUBILEUSZE - 80-lecie Profesora Andrzeja Olesia Wiesława Sikora s. 255
   7. NOWI PROFESOROWIE Marek Żukowski, Jan Wąsicki, Rajmund Bacewicz, Janusz Wolny s. 259
   8. WSPOMNIENIA - Kazimierz Antonowicz 1914-2003 - Lucjan Zemło 1939-2003 - Zygmunt Kleszczewski 1943-2003 Jan Stankowski, Marian Jaskóła, Roman J. Bukowski s. 261
   9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Quantum Challenges II , - XVIII Sympozjum Maksa Borna Jan Mostowski, Andrzej Pękalski, Katarzyna Sznajd-Weron s. 265
   10. RECENZJE Halina Abramczyk: Wstęp do spektroskopii laserowej rec. Ryszard Naskręcki s. 267
   11. KRONIKA Tytuły profesorskie; Subsydia profesorskie FNP; Nagrody EPS za fizykę wysokich energii; : Nagroda im. Mariana Mięsowicza; Powstaje Europejska Rada Badań; Współpraca Kraków-Genewa; : Nazwa pierwiastka 110; Włoski fizyk wspomina Krzysztofa Ernsta; Awantura o Nobla; Czujniki w oponach; : 150 rocznica urodzin Ostwalda; : W stulecie urodzin Łaszkariowa s. 268
   12. NOWE KSIĄŻKI s. 272
   13. SKOROWIDZ AUTORÓW TOMU 54 2003
 5. Tom 55, rocznik 2004
  • Zeszyt 1
   1. PTF Medale Smoluchowskiego - : Andrzej Białas , : Stefan Pokorski ; : Oddział Łódzki
   2. NAGRODA NOBLA 2003 : Nobel z fizyki za nadprzewodnictwo i nadciekłość s. 4
   3. Dwa nowe pierwiastki: 113 oraz 115 Adam Sobiczewski s. 7
   4. Fizyka strzału z bicza Waldemar Tomaszewski, Piotr Pierański s. 10
   5. Narodziny astronomii rentgenowskiej Riccardo Giacconi s. 19
   6. Dokąd zmierza fizyka zabawek? Stanisław Bednarek s. 31
   7. Znaczenie matematyki czystej dla społeczeństwa Otton Nikodym s. 35
   8. NOWI PROFESOROWIE Leszek Sirko, Czesław Zygmunt Rudowicz, Grażyna Sznajd Kontrym-Sznajd, Józef Musielok, Andrzej Kus, Grzegorz Wilk s. 38
   9. WSPOMNIENIA - Maksymilian Pluta 1929-2002 Stanisław Olszewski s. 41
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - II Sympozjum sieci LFPPI Marcin Ostrowski s. 42
   11. RECENZJE Zbigniew Bielecki i Antoni Rogalski: Detekcja sygnałów optycznych rec. Jan Godlewski s. 43
   12. KRONIKA Tytuły profesorskie; IUPAP; : Honorowy profesor UMCS; IFJ w PAN; : Sala im. Zygmunta Bodnara na Politechnice Wrocławskiej; O polityce naukowej; : Obserwatorium astronomiczne Akademii Świętokrzyskiej; Biuletyn Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego; Bertram Brockhouse 1918-2003; : Sprostowania s. 45
   13. NOWE KSIĄŻKI
  • Zeszyt 2
   1. "POLSKIE NOBLE" : Nagroda FNP 2003 za rozpad dwuprotonowy
   2. Natura i barwy świata z fizyką w tle: rozmowa z Andrzejem Hrynkiewiczem s. 52
   3. PTF : Nagroda im. prof. Włodzimierza Żuka
   4. Granty KBN z fizyki: XXIV i XXV konkurs s. 67
   5. Apostoł światła o Albercie Abrahamie Michelsonie Tomasz Kardaś, Szymon Kardaś s. 72
   6. WSPOMNIENIA - Krzysztof Rybicki: jak go pamiętam - Janina Świętosławska 1910-2003 Janusz A. Zakrzewski, Halina Barańska s. 81
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Pasywacja powierzchni półprzewodników Jacek Szuber s. 88
   8. RECENZJE Krzysztof A. Meissner: Klasyczna teoria pola rec. Jerzy Lukierski s. 89
   9. NOWI PROFESOROWIE Andrzej Czopnik, Wojciech Florkowski, Jerzy Garbarczyk, Ewa Talik, Bolesław Kozankiewicz, Piotr Eugeniusz Marszałek s. 90
   10. KRONIKA Tytuły profesorskie; Nagroda Marii Skłodowskiej-Curie; Tytuł szlachecki dla twórcy Internetu; Rocznice; : Podróżnik dotarł do granicy?; Nadal cytowani; Awantury o Nobla zakończone; Protest berlińskich akademików; Fizyk w State Department; s. 93
   11. NOWE KSIĄŻKI
  • Zeszyt 3
   1. ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH : XXXVII Zjazd Fizyków Polskich, Gdańsk, 15-18 września 2003
   2. Natura boi się próżni Andrzej Białas s. 101
   3. Pola, cząstki, czasoprzestrzeń: od Faradaya do LHC Stefan Pokorski s. 104
   4. Czas życia ciężkich hiperjąder: niemezonowy rozpad hiperonu Lambda Bugusław Kamys s. 109
   5. Spintronika Zbysław Wilamowski s. 115
   6. LISTY DO REDAKCJI : Wykładowcy PTF
   7. Fizyka i topologia Bogusław Broda s. 120
   8. Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego He-3 - jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie Katarzyna Cieślar, Tomasz Dohnalik s. 123
   9. WSPOMNIENIA - Andrzej Zieliński 1938-2003 - Jan Kwieciński 1938-2003 Józef Heldt, Stanisław Zachara, Barbara Badełek s. 128
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Powierzchni Adam Kiejna s. 130
   11. RECENZJE Tao Pang: Metody obliczeniowe w fizyce: fizyka i komputery rec. Robert Kosiński: Sztuczne sieci neuronowe. Dynamika nieliniowa i chaos rec. Piotr Pierański, Andrzej G. Łozowski s. 131
   12. NOWI PROFESOROWIE Andrzej Magiera, Marek Jacek Sarna, Andrzej Budkowski, Wojciech Sadowski s. 136
   13. ROZMOWY Wierzę w przewagę być nad mieć - rozmowa z Janem Łażewskim s. 138
   14. KRONIKA Tytuły profesorskie; Stypendia FNP dla młodych naukowców; : Doktorat honorowy Maianiego; : Nagroda im. Henryka Niewodniczańskiego; Nagroda EPS za polimery; Dyrektor CERN-u o zacieśnianiu współpracy; Estonia chce bliższej współpracy z CERN-em; : Polskie detektory w Kosmosie; Miony w archeometrii; Gdzie są niegdysiejsze śniegi; Pluton nadprzewodnikiem?; Filantrop zakłada instytuty naukowe; : Łódzki fizyk w prestiżowym komitecie s. 140
   15. PTF : Wykłady popularne w Oddziale Gliwickim
   16. NOWE KSIĄŻKI
  • Zeszyt 4
   1. Od Modelu Standardowego do teorii M: Teorie Wszystkiego Jerzy Lukierski s. 146
   2. Wybrane zagadnienia współczesnego biomagnetyzmu Anna Ślawska-Waniewska s. 157
   3. Nanofotonika Maciej Bugajski s. 162
   4. Fotochromizm, czyli nowa epoka O-świecenia Ryszard Naskręcki s. 169
   5. WSPOMNIENIA - Erwin-Felix Lewy-Bertaut 1913-2003 - Julian Jan Auleytner 1922-2003 Kazimierz Łukaszewicz, Wojciech Suski, Tadeusz Figielski s. 175
   6. NOWI PROFESOROWIE Zbysław Wilamowski, Roman Świetlik, Wojciech Kuczyński, Andrzej Burian s. 179
   7. JUBILEUSZE - 75-lecie Profesora Antoniego Śliwińskiego Bogumił Linde, Stanisław Zachara s. 181
   8. RECENZJE Wiesław Tłaczała: Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo rec. Roman Nowak: Statystyka dla fizyków oraz Statystyka dla fizyków - Ćwiczenia rec. Karol Nitsch, Marek Kałuszka s. 183
   9. KRONIKA Tytuły profesorskie; : Rada EPS; Program NESTOR; : Nagroda Laboratorium; Wspaniali w Jachrance; Międzynarodowy status CERN-u; : Convallaria Copernicana dla prof. Mariana Kryszewskiego; Nagrody akceleratorowe EPS; : Finał 53. Olimpiady Fizycznej; Miasteczko nauki w Zurychu; Ujemne załamanie; Zwiastuny optyczne; Nauka cenniejsza od złota?; We Francji też; Moja Fizyka s. 187
   10. NOWE KSIĄŻKI
  • Zeszyt 5
   1. PTF - Działalność Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w latach 1947-2004 - Oddział Gdański Anna Urbanowicz, Stanisław Zachara, Ryszard Drozdowski s. 194
   2. Nadprzewodniki drugiego rodzaju i sieć wirów Aleksiej A. Abrikosow s. 199
   3. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - 40. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej Jerzy Kowalski-Glikman s. 204
   4. Fizyka jądrowa w ośrodku warszawskim: rozmowa ze Zdzisławem Wilhelmim s. 205
   5. Asymetria między materią i antymaterią tłum. Helen R. Quinn
   6. NOWI PROFESOROWIE Marek Urbanik, Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak, Andrzej Antoni Kowalczyk, Włodzimierz Kucharczyk s. 232
   7. RECENZJE Lucjan Piela: Idee chemii kwantowej rec. Jerzy Konarski s. 234
   8. KRONIKA Tytuły profesorskie; : Polska członkiem ESRF; Pamięci Władysława Natansona; : Kryształowa Brukselka w Bronowicach; : Nazwa pierwiastka 111; Naruszenie parzystości w rozpraszaniu elektron-elektron; Zerowa rozszerzalność cieplna; Trójkąt bermudzki dla satelitów?; : Konferencja optyki stosowanej s. 236
   9. NOWE KSIĄŻKI s. 240
  • Zeszyt 6
   1. Światowy Rok Fizyki 2005 w Polsce Marta Kicińska-Habior s. 242
   2. O fizyce matematycznej i niektórych korzyściach płynących z jej uprawiania Jerzy Kijowski s. 244
   3. Początki historii nadciekłego helu-3 widziane oczami teoretyka Anthony J. Leggett s. 251
   4. Oddziaływania elementarne i Wszechświat Stefan Pokorski, Krzysztof Turzyński s. 266
   5. NOWI PROFESOROWIE Robert Olkiewicz, Irina Dymnikowa s. 277
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Krakowskie sympozjum ILL Andrzej Szytuła s. 278
   7. RECENZJE Edward Ozimek: Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne rec. Andrzej Dobrucki s. 279
   8. WSPOMNIENIA - Józef Werle - wspomnienie o fizyku i filozofie - Sławomir Chojnacki 1929-2004 Andrzej Góralski, Zdzisław Wilhelmi, Jan Kownacki s. 281
   9. KRONIKA Tytuły profesorskie; Nagrody FNP; Nowa Rada FNP; : Honorowy doktor ZIBJ; : Honorowy profesor IFJ PAN; Nagrody EPS; Uczczenie pamięci Mieczysława Frąckowiaka; : 35. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna; Signum temporis?; Duńskie centrum nanonauki; Ruch bez tarcia; : Fizyka półprzewodników w Postępach Fizyki i Pracach ITE; : Nauka w Polsce s. 286
   10. NOWE KSIĄŻKI s. 292
   11. SKOROWIDZ AUTORÓW TOMU 55 2004
 6. Tom 56, rocznik 2005
  • Zeszyt 1
   1. Granty KBN z fizyki: XXVI i XXVII konkurs
   2. Inauguracja Światowego Roku Fizyki... ...w Paryżu... ...i Warszawie Jan Mostowski, Jan Grabski s. 2-3
   3. NAGRODA NOBLA 2004: Asymptotyczna swoboda - klucz do oddziaływań silnych i Teorii Standardowej Piotr H. Chankowski s. 4-11
   4. Kropki kwantowe w biotechnologii i medycynie Danuta Frąckowiak, Ewa Staśkowiak, Jędrzej Łukasiewicz s. 12-19
   5. Na tropie egzotycznych hadronów Alex R. Dzierba, Curtis A. Meyer, Eric S. Swanson, Marek Więckowski s. 20-31
   6. NOWI PROFESOROWIE: Antoni Szczurek, George I. Melikidze, Tadeusz Bancewicz, Mariusz Zubek
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Spotkania z noblistami w Lindau; Od cienkich warstw do nanostruktur; Przyszłość zderzeń jądrowych przy wysokich energiach Aleksandra Wójcik, Marcin Ostrowski, Stanisław Mrówczyński s. 38-40
   8. RECENZJE: Algebraiczne metody rozwiązywania równania Schrödingera Jacek Kobus s. 41-43
   9. KRONIKA Andrzej Pękalski, Bernard Jancewicz, Małgorzata Nowina Konopka s. 44-47
  • Zeszyt 2
   1. O osobliwych rozwiązaniach zagadnienia n ciał Paweł Strzelecki s. 50
   2. PTF : Seminarium Oddziału Częstochowskiego PTF poświęcone pamięci Bogdana Całusińskiego
   3. O nadprzewodnictwie i nadciekłości (co mi się udało zrobić, a czego nie) oraz o ,,kanonie fizyki" u zarania XXI wiekuWitalij Ł. Ginzburg s. 57
   4. Splątanie kwantowe: współczesna perspektywa tłum. Barbara M. Terhal, Michael M. Wolf, Andrew C. Doherty s. 75
   5. Grant MENiS i konkurs : Komputerowo wspomagany eksperyment szkolny w przedmiotach przyrodniczych
   6. NOWI PROFESOROWIE Michał Praszałowicz; Andrzej J. Maciejewski s. 84
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - VII Szkoła i Sympozjum Promieniowania Synchrotronowego - V Warsztaty Fizyki Atomowej i Molekularnej - Semiconductor Gas Sensors 2004 Andrzej Burian, Jacek Szade, Ryszard Drozdowski, Jacek Szuber s. 85
   8. RECENZJE Michał Tempczyk: Teoria chaosu dla odważnych rec. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Podstawy fizyki rec. Marek Wolf, Leszek Michalak s. 89
   9. KRONIKA Tytuły profesorskie; : Nagroda im. Zdzisława Szymańskiego; : Nagroda im. Jana Popielawskiego i Piotra Modraka; Nagroda AgilTech; Nagroda im. Lise Meitner; Nagroda Crafoorda dla kosmologów; : Fizycy doceniają zastosowania; Nowe laboratorium astrofizyczne w Paryżu; Źródło promieniowania synchrotronowego na biurku; : Od mikroświata do Marsa; Żaroodporne kryształy; : Maple ­ program dla każdego; Pięć prac Einsteina; Concepts of Physics s. 91
  • Zeszyt 3
   1. W pobliżu zera bezwzględnego: otrzymywanie niskich temperatur Tadeusz Skośkiewicz s. 98
   2. Kwarki, dikwarki i pentakwarki tłum. Robert Jaffe, Frank Wilczek s. 106
   3. Doświadczenia z interferencją kwantową dużych cząsteczek tłum. Olaf Nairz, Markus Arndt, Anton Zeilinger s. 114
   4. Magnetyzm węgla tłum. Michael Coey, Stefano Sanvito s. 122
   5. NOWI PROFESOROWIE Chrystian Droste; Bronisław Susła; Krzysztof Murawski; Karol Kołodziej s. 128
   6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Studenckie Seminarium Fizyki Biomolekularnej i Medycznej Krzysztof Malarz s. 130
   7. PTF Nagrody PTF 2004 s. 131
   8. RECENZJE Andrzej Huczko: Nanorurki węglowe. Czarne diamenty XXI wieku rec. Andrzej Burian s. 132
   9. WSPOMNIENIA - Andrzej Jonscher 1921­-2005 - Robert Głębocki 1940­-2005 Karina Weron, Grzegorz Bąk, Jacek Ulański, Andrzej Woszczyk s. 135
   10. KRONIKA Tytuł profesorski Karol Wojciech Życzkowski; Nagroda im. Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga; Stypendia FNP dla młodych naukowców; Program Nestor FNP; : Prestiżowa nagroda dla Tomasza Dietla; Fizycy rektorami... : na UJ Karol Musioł...; : na UMK Andrzej Jamiołkowski...; na UW Katarzyna Chałasińska-Macukow...; : ...i na UMCS Wiesław Andrzej Kamiński; : Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego; : V Toruński Festiwal Nauki i Sztuki; Nie tylko Einstein ...; : 54. Olimpiada Fizyczna; J. Larkin Kerwin 1924­-2004 s. 138
   11. NOWE KSIĄŻKI s. 144
  • Zeszyt 4
   1. Statystyka Natansona-Bosego-Einsteina? Krytyczne tak Józef Spałek s. 146
   2. Asymptotyczna swoboda: od paradoksu do paradygmatu Frank Wilczek s. 154
   3. Energetyka wodorowa tłum. George W. Crabtree, Mildred S. Dresselhaus, Michelle V. Buchanan s. 168
   4. WSPOMNIENIA - Wspomnienia o Sławku Chojnackim Zdzisław Wilhelmi s. 177
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - XLI Szkoła Zimowa w Karpaczu Andrzej Pękalski, Janusz Szwabiński s. 181
   6. NOWI PROFESOROWIE Karol Życzkowski; Tomasz Story; Marek Abramowicz; Michał Leszczyński s. 182
   7. RECENZJE Bernard Ziętek: Optoelektronika rec. Maciej Bugajski s. 184
   8. KRONIKA Tytuły profesorskie Marek Artur Abramowicz, Ryszard Horodecki, Grzegorz Karwasz, Tadeusz Krzysztof Kopeć, Michał Leszczyński, Henryk Wilczyński, Dariusz Andrzej Kaczorowski, Zbigniew Kisiel, Jan Marian Pluta, Andrzej Jan Zięba, Janusz Andrzej Sylwester, Zbigniew Wąs, Tomasz Gregorkiewicz; Andriejew członkiem zagranicznym PAN; Zmiana w Zarządzie FNP; Nagroda Wolfa; Instytut teorii cząstek we Florencji; Nowy dyrektor ZIBJ; Nagrody dla fizyczek; Polsko-niemiecka Nagroda Copernicus; CFT PAN skończyło 25 lat; 45-lecie pracy naukowej Teresy Grycuk; Zamiast parlamentu - politechnika?; Spinowe zjawisko Halla; Nowe tablice przypominające odkrycia fizyczne; Cernowskie Monte Carlo w medycynie; Tsunami zarejestrowane w CERN-ie; Poszukiwanie antyhelu nad Antarktydą; Skąd się bierze kształt stalaktytów?; Academia po polsku; Allan Bromley 1926-2005 s. 186
  • Zeszyt 5
   1. PTF Nowe władze PTF Nagrody PTF - Oddział Łódzki - Oddział Toruński Marcin Ostrowski, Winicjusz Drozdowski
   2. Odkrycie asymptotycznej swobody i narodziny QCD David J. Gross s. 195
   3. Badanie kwantowania przewodności elektrycznej w nanodrutach Szymon Godlewski, Antoni Tekiel s. 210
   4. Niezmienniczość lorentzowska wystawiona na próbę tłum. Maxim Pospelov, Michael Romalis s. 217
   5. WSPOMNIENIA Stefan Ćwiok 1933-2003: - - - Najważniejsze prace - Wspominając Kolegę... Włodzimierz Zych, Adam Sobiczewski, Witold Nazarewicz, Bronisław Słowiński s. 226
   6. RECENZJE Zofia Kosturkiewicz: Metody krystalografii rec. Grzegorz Jezierski: Energia jądrowa wczoraj i dziś rec. Krzysztof Woźniak, Mieczysław Budzyński s. 230
   7. NOWI PROFESOROWIE Zbigniew Kisiel; Tadeusz K. Kopeć; Jan Pluta; Zbigniew Wąs; Andrzej Zięba; Dariusz Kaczorowski s. 232
   8. LISTY DO REDAKCJI - Wielka unifikacja, czyli strukturalne przemiany fazowe na przełomie tysiącleci Paweł E. Tomaszewski s. 235
   9. KRONIKA Tytuły profesorskie Janusz Berdowski, Helena Maria Białkowska, Piotr Maria Kielanowski, Adam Antoni Lipowski, Rafał Leszek Abdank-Kozubski, Tomasz Józef Wojtowicz, Piotr Maria Żenczykowski; Członkowie zagraniczni PAU James Daniel Bjorken, Jacek Prentki, Rolf Hendrik Siemssen; Ku powstaniu Europejskiej Rady Badań Naukowych; : Komitet Fizyki PAN; Potrzeba badań podstawowych w Kosmosie; Nagrody EPS za fizykę wysokich energii; ITER będzie w Europie; : 36. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna; Woda zamarza w temperaturze pokojowej?; Wskaźnik h - nowe kryterium oceny osiągnięć; Józef Rotblat 1908-2005 s. 236
   10. NOWE KSIĄŻKI s. 240
  • Zeszyt 6
   1. NOWI PROFESOROWIE
   2. Sympozjum ''Albert Einstein - rok 1905'' Stanisław G. Rohoziński s. 242-243
   3. Fizyka statystyczna w pracach Einsteina do roku 1905 Jarosław Piasecki s. 244-246
   4. Foton jako cząstka kwantowa Iwo Białynicki-Birula s. 247-252
   5. Powstawanie i wczesny odbiór szczególnej teorii względności I. Zasada względności i elektrodynamika ciał w ruchu Stanisław L. Bażański s. 253-261
   6. Powstawanie i wczesny odbiór szczególnej teorii względności II. Równoważność masy i energii Stanisław L. Bażański s. 262-268
   7. Annus mirabilis 1905: wtedy i dziś Łukasz A. Turski s. 269-275
   8. RECENZJE: Dźwięki i fale; Ekonofizyka Bogumił Linde, Maciej Andrzej Nowak s. 278-280
   9. LISTY DO REDAKCJI: Teoria względności trzyma się mocno Leszek M. Sokołowski s. 281-283
   10. PTF: Oddział Częstochowski Wojciech Gruhn s. 283-283
   11. KRONIKA Marek Demiański, Marcin Ostrowski, Joanna Falzmann, Witold Dobrowolski, Barbara Biskup s. 284-287
 7. Tom 57, rocznik 2006
 8. Tom 58, rocznik 2007
 9. Tom 59, rocznik 2008
 10. Tom 60, rocznik 2009