Postępy Fizyki

WYNIKI KONKURSU PTF NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ POPULARYZUJĄCY WIEDZĘ FIZYCZNĄ

NUMERY BIEŻĄCE (2019-2020)

NUMERY ARCHIWALNE (1949-2018)

INFORMACJE DLA AUTORÓW

PRENUMERATA-SPRZEDAŻ

.

.

.

 Redakcja czasopisma Postępy Fizyki (PF) informuje, że w dniu 28.03.2019 Polskie Towarzystwo Fizyczne zawarło porozumienie z Fundacją PRO-PHYSICA w sprawie finansowania przez Fundację przekładów wykładów laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki publikowanych w Postępach Fizyki. W numerze 2/2019 ukazały się przekłady dwóch wykładów laureatów Nagrody Nobla z 2013 roku:

.

Peter Higgs Evading the Goldstone Theorem (Obchodzenie twierdzenia Goldstone’a),

François Englert The BEH Mechanism and its Scalar Boson (Mechanizm BEH i związany z nim skalarny bozon).


Dzięki funduszom Fundacji PRO-PHYSICA, w kolejnych numerach PF będą publikowane przekłady innych wykładów noblowskich z fizyki.