Postępy Fizyki

TOM 72 ZESZYT 3 ROK 2021 (3,7 MB)

TOM 72 ZESZYT 2 ROK 2021 (3,0 MB)

TOM 72 ZESZYT 1 ROK 2021 (2,8 MB)

 

TOM 71 ZESZYT 4 ROK 2020 (10,1 MB)

TOM 71 ZESZYT 3 ROK 2020 (7,9 MB)

TOM 71 ZESZYT 2 ROK 2020 (3,9 MB)

TOM 71 ZESZYT 1 ROK 2020 (1,8 MB)

 

TOM 70 ZESZYT 4 ROK 2019 (4,5 MB)

TOM 70 ZESZYT 3 ROK 2019 (6,1 MB)

TOM 70 ZESZYT 2 ROK 2019 (4,7 MB)

TOM 70 ZESZYT 1 ROK 2019 (4,2 MB)

.

 Redakcja czasopisma Postępy Fizyki (PF) informuje, że w dniu 28.03.2019 Polskie Towarzystwo Fizyczne zawarło porozumienie z Fundacją PRO-PHYSICA w sprawie finansowania przez Fundację przekładów wykładów laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki publikowanych w Postępach Fizyki. W numerze 2/2019 ukazały się przekłady dwóch wykładów laureatów Nagrody Nobla z 2013 roku:

.

Peter Higgs Evading the Goldstone Theorem (Obchodzenie twierdzenia Goldstone’a),

François Englert The BEH Mechanism and its Scalar Boson (Mechanizm BEH i związany z nim skalarny bozon).


Dzięki funduszom Fundacji PRO-PHYSICA, w kolejnych numerach PF będą publikowane przekłady innych wykładów noblowskich z fizyki.