Wystawa pt.: „100 lat Polskiego Towarzystwa Fizycznego - rok 2020 Rokiem Fizyki” w Senacie RP

Senat w uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki w 100–lecie powstania polskiego Towarzystwa Fizycznego pragnie podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki, a także przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Zdaniem Senatu obchody Roku Fizyki przyczynią się do jeszcze większego uznania dla roli nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne. Wystawa poświęcona wybitnym postaciom polskich fizyków została zredagowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. 

Projekt graficzny przygotował Krzysztof Petelczyc. Wystawę można obejrzeć na stronie Senatu >>>