Wykład on-line prof. T. Lesiaka, 23.07.2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Fizycznego Oddział Katowicki zaprasza na konwersatorium w formie on-line, 23 lipca 2020 r. o godzinie 16.00 na którym:
prof. Tadeusz Lesiak (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk)
wygłosi wykład pt. „Nieracjonalna użyteczność fizyki dla społeczeństwa”.

Szczegóły logowania znajdują się na stronie PTF: http://www.ptf.us.edu.pl/?p=970.

Streszczenie:
Fizyka jest jednym z głównych motorów rozwoju gospodarki. Twierdzenie to zostanie uzasadnione w szczególności poprzez przedstawienie wybranych przykładów z europejskiej fizyki cząstek elementarnych. W tym kontekście zwrócę przede wszystkim uwagę na znaczenie rozwoju technologii akceleratorów i detektorów fizyki cząstek elementarnych. Podane zostaną również ilościowe miary ekonomiczne „użyteczności” wyżej wymienionych dziedzin nauki.
Zagadnienie to jest szczególnie na czasie i dyskutowane wśród fizyków oraz w mediach po decyzji ogłoszonej w ostatnim miesiącu w CERN-ie na temat europejskiej strategii fizyki cząstek i priorytecie budowy następcy akceleratora LHC

Plik pdf (632,3 KB)